Onsdag blir det holdt et nytt fakkeltog for Ullevål sykehus. Foto: Redd Ullevål

Fortsetter kampen for Ullevål sykehus

1700 er interesserte i onsdagens fakkeltog mot nytt storsykehus på Gaustad.
Onsdag, 27 november, 2019 - 10:28

Bakgrunn

– I 2016 vedtok Helse Sør-Øst å legge ned Ullevål for å bygge et stort regionssykehus på Gaustad. I tillegg skal det bygges et lokalsykehus på Aker.

– Planene ble godkjent av helseminister Bent Høye (H), men har fått stor kritikk.

– Dersom sykehuset blir bygget, skal det stå ferdig i 2030. Prisen er foreløpig estimert til 37,5 milliarder kroner.

Det er tilsammen 46 organisasjoner som har sagt sin støtte til onsdagens fakkeltog. Blant disse finner vi alle de politiske partiene i Oslo, utenom Arbeiderpartiet og Høyre. De to partiene hadde flertall i det forrige bystyret, men etter høstens valg er det partiene som ønsker å bevare Ullevål som har flertall, med totalt 32 av 59 kandidater i bystyret.  

Fakkeltoget er organisert av aksjonen “Redd Ullevål sykehus”. Nestleder Lene Haug sier at motstanden er massiv. 

De ønsker å gjennomføre noe ingen vil ha

Lene Haug

Hun forklarer at motstanden er stor, fordi mange som ikke føler seg hørt blant ansatte, fagmiljøer og andre politikere. Nå som flertallet i bystyret er imot håper de at politikerne kan snu. Haug sier at prosessen har vært lite demokratisk, og er oppgitt over at politikerne ikke hører på faglige innvendinger eller borgerne.


Gruppen har samlet inn 16 540 kroner før arrangementet. Foto: Skjermdump / Spleis.no 

Via siden Spleis.no har demonstrasjonen samlet inn over 16.000 kroner til rekvisitter til demonstrasjonen. Fakkeltoget på onsdag har nesten 1700 interesserte, og Haug sier det kommer til å være representanter fra alle organisasjonene som står bak.


James Stove Lorentzen (H) mener Ullevål skal legges ned. Foto: Oslo kommune

Hovedargumentene til dem som mener Ullevål bør legges ned er at regionfunksjonene må slås sammen for å effektivisere sykehusdriften, og at det haster med nye sykehus. Leder for sosial og arbeidskomiteen, James Lorentzen (Høyre), stemte for forslaget om å legge ned Ullevål. Han peker på at nye utredninger av Ullevål kan forsinke prosessen med nye sykehus. Han mener at vi rett og slett ikke har tid til å diskutere om Ullevål skal bevares.

Diskusjonen er ferdig. Vi har ikke tid.

James Lorentzen (H)

Dette er lederen for aksjonen kraftig uenig i. Hun peker på at det er mange argumenter for at det vil ta mindre tid å bevare Ullevål som et alternativ. 

Tomtene på Aker og Gaustad er små, og Oslo sitt bystyret er imot. Derfor vil det trolig bli utsettelser, men Ullevål er jo ferdig regulert - så her er det lettere å bli enige. Dessuten må vi finne en løsning for beboerne i Groruddalen. Dette er særlig viktig da de nå ikke har et eget lokalsykehus. I planene om å legge ned Ullevål vil det ikke være nok sykehusplasser for dem fra Groruddalen.

- Lene Haug


Lene Haug, nestleder for aksjonen “Redd Ullevål sykehus”

Foto: privat

Utredningsinstruksen er et krav til offentlige etater som skal sørge for god planlegging av offentlige tiltak med “vesentlige virkninger”. Et viktig prinsipp i utredningsinstruksen er at kravene til hvor omfattende og grundig utredningen skal være øker jo større omfang tiltaket har. Det nye sykehuset er estimert til 37,5 milliarder kroner, som tilsier et stort omfang.

Demonstrantene er mest irritert over at Ullevål ikke er utredet.

– Det er stor sjanse for at estimatene de har tatt blir høyere. Det betyr enda mer skattepenger. Tomtene til Gaustad og Aker er for små, og bystyret er i mot. Det kommer til å bli dyrt, og det vil selvfølgelig gå utover andre tiltak i helsevesenet, sier Lene Haug.

Dersom storsykehuset blir bygget, skal det stå ferdig i 2030. Ullevål skal da etter planen legges ned når storsykehuset er i drift.

Emneord: