Mannsforum arrangerte markering av dagen utenfor Stortinget.

I dag er det Mannsdagen

Den uoffisielle merkedagen ble blant annet markert gjennom appeller utenfor Stortinget.
Tirsdag, 19 november, 2019 - 21:07

I likhet med Kvinnedagen den 8.mars, finnes det også en egen dag for menn. Den litt mer ukjente markeringen av Mannsdagen har pågått siden 1999. I dag, tirsdag 19. november, møtte Mannsforum opp til appell utenfor Stortinget. 

Tidligere denne dagen inviterte Mannsforum til konferanse på Kulturhuset i Oslo. Formålet var å sette søkelyset på gutter, menn og fedres livs- og likestillingsutfordringer i dagens samfunn. 

nettsidene til Den internasjonale mannsdagen blir dagen beskrevet som en feiring av de positive verdiene menn bringer til verden, ved å blant annet belyse viktige rollemodeller.

Appell utenfor Stortinget

Arrangementet utenfor Stortinget bestod av en rekke appeller, deriblant et innslag fra journalist og skribent Maria Zähler.

– Jeg vil begynne med å takke for å få lov til å være her i dag. Dette er en veldig viktig dag å markere, og det er det flere grunner til. En av de viktigste grunnene til at jeg står her i dag er at mange, spesielt de som kaller seg feminister, mener at det ikke er bruk for denne dagen og vet ikke at denne dagen finnes, sier Zähler. 

Videre legger hun til at hun er lei av å høre priviligerte mennesker i samfunnsdebatten sutre om hvite menn.

– Dere er den eneste gruppen i samfunnet det er lov å politisk korrekt generalisere og demonisere, og det er helt malplassert. Dere bidrar med så utrolig mye viktig i vårt samfunn.


Foto: Thea Ødegården

Mannsforum

Mannsforum er Norges største likestillingsorganisasjon for gutter, fedre og menn. De skriver på sin nettside at de arbeider for likeverdig oppvekst for gutter, likeverdig foreldreskap for fedre og likestilt borgerskap for menn. De er en politisk nøytral organisasjon, og en stemme i den offentlige debatten.

Emneord: 
Tags: