Henrik Dahl Jacobsen, medlem av kultur- og utdanningsutvalget, ønsker å iverksette en prøveordning med mentor i skolen så snart som mulig. Foto: Marlene Lundberg Holm

Ønsker bedre oppfølging i skolen

Byrådet i Oslo vil tilrettelegge for at hver elev får én mentor som skal følge dem opp gjennom skoleløpet.
Onsdag, 6 november, 2019 - 09:32


I slutten av oktober 2019 ble Nza Kuamerad valgt til ny leder i Sentralt Ungdomsråd i Oslo. Foto: Marlene Lundberg Holm

I ny strategi for økt gjennomføring i videregående skole ønsker byrådet i Oslo å gjennomføre en prøveordning med mentor. Mentoren skal tilrettelegge for at hver elev har én nærperson som skal følge dem opp gjennom skoleløpet. Henrik Dahl Jacobsen, medlem i kultur- og utdanningsutvalget, mener at mentor-ordningen vil gi mange elever en viktig støttespiller i skolehverdagen.

Sentralt ungdomsråd i Oslo har gitt byrådet innspill i arbeidet av ordningen. Nza Kuamerad, leder for rådet, mener at en mentor vil være avgjørende for å motvirke frafall i skolen.

 

 

Emneord: