Selv om beredskapen har vært for dårlig, mene Høie at overgangen til Babcock har gått bedre enn overgangen til Lufttransport AS i 2009. Illustrasjonsfoto: Helse Nord RHF/Flickr (CC BY-ND 2.0)

Høie: Babcock bryter avtalen

Det er alvorlig at Babcock fortsatt ikke leverer nok ambulansefly, mener helseministeren.
Torsdag, 16 januar, 2020 - 15:54

Helseminister Bent Høie rettet skarp kritikk mot operatøren Babcock da han redegjorde for flyambulansesaken i Stortinget på onsdag.

– Luftambulansetjenesten og ambulanseflyene er en viktig tilleggsressurs til bil- og båtambulansetjenesten. Spesielt i Nord-Norge er denne tjenesten avgjørende for at folk skal kunne få nødvendige helsetjenester. Jeg ser derfor svært alvorlig på den til tider svekkede beredskapssituasjonen som har oppstått i tiden før og etter operatørbyttet, sa helseminister Bent Høie i sin redegjørelse til Stortinget, skriver regjeringen

– Jeg er ikke fornøyd med at nåværende ambulanseflyoperatør Babcock ennå ikke har levert etter avtale, sa Høie.

Helseministeren forklarte videre at det vil være krevende med vær, manglede besetning og tekniske problemer, som vil påvirke avtalt levering av beredskap. 

Det er allerede stasjonert et jetfly i Tromsø, som skal være der gjennom vinteren. Frem til 15. april vil også Forsvarets helikopter være plassert i Kirkenes. Det jobbes med å erstatte dette helikopteret. Forsvaret vil være i beredskap fram til Babcock er klare.

I mellomtiden har selskapet hentet inn fly fra Sverige. Dette mener Høie er positivt.

I overgangen til ny kontrakt med Lufttransport AS i 2009 var det mye større problemer, ifølge Høie. De brukte omkring et år på å få de nye flyene sine klare.