Illustrasjonsfoto. Flickr (CC BY 2.0)

Eksperter bekymret over insektdøden

Ny forskning viser at det nesten er utelukkende menneskelig aktivitet som tar livet av insektene på jorda
Onsdag, 12 februar, 2020 - 14:09

En gruppe internasjonale eksperter innen bevaringsbiologi har nylig sett på konsekvensene og årsakene til jordas forsvinnende insektpopulasjoner, melder Forskning.no

Ekspertene mener mennekelig aktivitet er skylda til at innsekterarter stadig forsvinner. De karakteriserer konsekvensene som alvorlige. 

I siste utgave av forskningstidsskriftet Biological Conservation, skriver Pedro Cardoso fra Finnish Museum of Natural History at vi mennesker må ta på oss skylda for at innsektene dør ut. Han trekker fram forurensning, spredning av fremmede arter og klimaendringer som utslagsgivende.

– Den pågående utdryddelsenskrisen er dypt foruroligende, skriver Cardaso. 

– Resultatet er en dramatisk reduksjon i både artsrikdom, variasjon av gener og totalt antall insekter. Insektene spiller nøkkelroller i mange økosystem. Så når insekter sliter, lider andre arter i økosystemene. 

 

 

  

Emneord: 
Tags: