Politi uten jobb: - Føler meg snytt

Studentene ved Politihøgskolen er Norges mest fornøyde, viser Studentbarometeret. Men etter studiet venter arbeidsledighet.
Fredag, 14 februar, 2020 - 12:48

Politihøgskolen i Oslo huser noen av landets mest fornøyde studenter. Det viser tall fra det seneste Studentbarometeret som lages i regi av Nokut hvert år. Det høye resultatet står derimot i stor kontrast til det som venter elevene på utsiden. Det er nemlig stor arbeidsledighet blant ferdigutdannet politi, og kun 19,6 % av avgangskullet fra 2019 hadde fått fast jobb i politiet ved årsskiftet. Eldar Hovde er en av studentene som står uten jobb, og han mener at regjeringen må ta hovedansvaret for mangelen på arbeidsplasser. 

– Jeg føler meg snytt. Vi ble lovet av regjeringen at det skulle bli bedre, men det har blitt verre, sier han. 

Hovde jobber nå i psykiatrien i påvente av en jobb i politiet. 

– Svært mange steder krever relevant arbeidserfaring, men det blir jo vanskelig å få en skikkelig start, fortsetter han. 

Politireformen har skylda

Det har vært en drastisk økning i antall arbeidsledige nyutdannede siden politireformen ble innført i 2016.

Justispolitisk talsperson og tidligere justisminister Per Willy Amundsen (Frp) sier seg enig i kritikken mot regjeringen og mener at det har blitt bevilget for lite penger til politiet.

– Som justisminister var jeg svært opptatt av å hente inn etterslepet av nyutdannede politistudenter og å få dem ut i jobb. Det er beklagelig at man ikke har klart å følge dette opp videre, men dessverre har andre trekkposter i statsbudsjettet blitt prioritert høyere, sier Amundsen. 

Det har lenge vært et politisk mål om 2 politi per 1000 innbygger. Amundsen erkjenner at det har vært utfordrende for politiet å nå dette målet med et begrenset økonomisk spillerom, og at Frp ønsker å jobbe for å oppnå målet når de nå har trukket seg ut av regjeringen.