I Oslo kommune har frykten for tiltakstrøtthet steget i takt med smitten de siste ukene. Foto: Maia Jacobsen

Frykter tiltakstrøtthet i Oslo

Frykt for tiltakstrøtthet øker, samtidig melder Opinion om en ny undersøkelse fra Oslo der flertallet er uenige i at myndighetenes tiltak er for strenge.
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 13:25

I de siste par ukene har smitten økt i Oslo, og kommunale myndigheter har svart med å innføre strengere smittevernstiltak.

Under de to seneste pressekonferansene hvor nye smittevernstiltak ble introdusert, brukte byrådsleder Raymond Johansen mye tid på å snakke om tiltaksmotstand.

Johansen og Oslo Kommune frykter at den koronaapatien som man nå ser er på fremmarsj i andre europeiske land, også skal øke i omfang i Norge og Oslo.

– Smittetall og tiltakstrøtthet øker (…) Tiltak som stadig skifter (…) er jeg redd vil bidra til at folk blir enda mer lei og forvirret, sa Johansen under pressekonferansen 8. oktober.

For å unngå dette, mener byrådslederen at det er viktig å kun iverksette tiltak som folk selv forstår er essensielle.  

– Hvis vi skal fortsette å lykkes, fortsette å ha folk med på laget og holde smitten nede, så må vi gjøres oss fortjent til folks tillit ved at vi kun innfører de tiltakene som er nødvendige.

Negativ utvikling

Ifølge tall fra Helsedirektoratet som Journalen har fått innsyn i, ser man en negativ utvikling nasjonalt i befolkningens holdninger til myndighetenes koronatiltak.

De ferskeste tallene er fra to uker siden. Disse viser at færre syns at myndighetene iverksetter riktige tiltak nå, enn da undersøkelsen startet i uke 13. Andelen som ikke syns at de rette tiltakene iverksettes, har økt i løpet av samme periode.

Også i FHIs seneste risikorapporter nevnes tiltakstrøtthet som en potensiell økende utfordring.

Tiltakstrøtthet trekkes frem som mulig årsak til at tiltakene etterleves dårligere nå enn i vår, og for synkende oppslutning om blant annet god håndhygiene og 1 meters avstandsregelen.

– Det at noen ikke følger helsemyndighetenes råd kan skyldes flere forhold, blant dem tiltakstrøtthet. Kommuneleger vi er i kontakt med rapporterer at særlig i tilknytning til utesteder og sosiale sammenkomster er folk trøtte av tiltakene om avstand, sier avdelingsdirektør for smittevern og beredskap ved FHI, Line Vold i en uttalelse til Journalen.

– Vi trenger mer kunnskap om etterlevelse av råd og om tiltakstrøtthet og hvordan dette kan motvirkes, fortsetter hun.

Ifølge Pressekontakt ved Byrådslederens kontor, Hanne Gjørtz, er det blant annet denne infoen som er utgangspunktet for byrådsleder Johansens uttalelser.

– I tillegg til dette får vi i kommunen mange tilbakemeldinger fra innbyggerne. De fleste støtter tiltakene. Noen mener at vi skulle hatt strengere tiltak, men det er også mange som gir uttrykk for at de er lei av situasjonen.

Nødvendige tiltak


Jenny Nordin syns at koronatiltakene godt kunne vært enda strengere. Foto: Maia Jacobsen.

Journalen har vært i kontakt med fem tilfeldige personer i Oslo sentrum, og spurt om hva de synes om myndighetenes smittevernstiltak.

Alle fem sier at de synes at tiltakene har vært nødvendige.

– Jeg tenker at myndighetene har rett i det de sier og det de gjør. Noe må jo gjøres, så jeg syns ikke de er for strenge selv om det er kjipt. De har jo klart å holde smitteprosenten ganske langt nede i forhold til andre land, og da tenker jeg at de gjør noe riktig, sier Grethe Hagaas.

Flere av dem Journalen har snakket med syns også at tiltakene kunne ha vært strengere. 

– Personlig syns jeg at de burde vært strengere enn de er nå (…) det er fortsatt mye festing og arrangementer og klemming, sier Jenny Nordin.

En lignende tendens viser en ny undersøkelse fra Opinions koronamonitor. Resultatene fra undersøkelsen gjort i Oslo-området viser at ¾ er uenige i påstanden om at myndighetenes koronatiltak er for strenge. Basert på dette hevder Opinion at «Tiltakstrøtthet i Oslo sterkt overdrevet». Dette reagerer de på i Oslo kommune.

– Byrådslederen snakket om økende tiltakstrøtthet, han anga ikke noen størrelse, så å kalle det en overdrivelse får stå for deres regning. Selv om tre av fire i Oslo er uenige i påstanden om at tiltakene er for strenge så betyr det at en av fire er enige i påstanden. Det er ganske alvorlig dersom de samme 25 prosentene velger å ikke følge smittevernreglene.

Journalen har forsøkt flere ganger å komme i kontakt med Opinion for en kommentar, men har ikke lyktes.