Emnet i teknologiledelse er ment som et tilbud til arbeidsledige og permitterte. Foto: Mari Ranheim

Gratis videreutdanning i teknologiledelse

OsloMet starter opp ny videreutdanning i teknologiledelse. Målgruppen for utdanningstilbudet er permitterte og arbeidsledige.
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 10:50

Videreutdanningen hadde oppstart mandag 12. oktober. Opplegget er heldigitalt og gratis, og skal gi folk som ikke lenger er i jobb en nyttig kompetanse ut i arbeidsmarkedet.

Ment for permitterte og arbeidsledige

Tale Skjølsvik, fagansvarlig for emnet, sier at emnet er finansiert av Kompetanse Norge for å gi et undervisningstilbud til folk som er permitterte og arbeidsledige som følge av korona.

– Avtalen med dem var at emnet skulle være for permitterte og arbeidsledige, og at det skulle være en oppskalering av et emne vi allerede hadde. Vi hadde allerede teknologiledelse, og da kunne vi lage det til de som ikke er i jobb akkurat nå, sier hun.

Hun legger til at tilbudet er ikke utelukkende for de som er i en slik situasjon, men også for andre som ønsker å ta det.

Nyttig kompetanse

Emnet fokuserer på innovasjon, entreprenørskap, strategi og ledelse, sier Skjølsvik. 

– Det handler om å lede organisasjoner som har mye teknologi og digitale ressurser i seg, noe som gjelder stadig flere og flere organisasjoner, sier hun.

Skjølsvik mener emnet bidrar til en kompetanse som er nyttig for arbeidsledige, og som det kan være positivt å ha med seg ut i arbeidsmarkedet.

Torill Helene Lehre er en av mange som har meldt seg opp i emnet. Hun er selv arbeidsledig, noe som er en indirekte konsevens av koronapandemien. Selv er hun sikker på at kompetansen man får gjennom emnet vil gjøre henne mer ettertraktet på arbeidsmarkedet.

– Jeg ser at arbeidsgivere etterspør denne digitale kompetansen. De er ute etter å se at man har evnen til å følge med på den digitale reisen, sier hun.

Samarbeidsprosjekt

Skjølsvik understreker at det har vært mange parter involvert i utviklingen av emnet.

– Lørn. Tech har kommet med podkaster og quizer som står sentralt i emnet, og Digital Norway har laget presentasjoner og digitale løp som man kan bruke til å tenke rundt sin egen organisasjon. Oppi alt dette er OsloMet på en måte institusjonen som holder det sammen, sier hun.

Selv om det var hun som hadde ideen er Skjølsvik tydelig på at hun på ingen måte gjennomførte dette alene.

– Matthew Lynch har hatt en sentral rolle i dette, han har stått bak mye av den praktiske gjennomføringen. Jeg holder på med mange ting, så det er Matthew som på en måte har gjort alt sammen. Også har vi flere studentassistenter som er involvert, avslutter hun.

Emneord: 
Tags: