Gymnastikkstudentene Marius Kleven (22) og Mikael Knudsen (22) er skeptiske til den nye koronavaksinen. Foto: Ørjan Nilsen

OsloMet-studenter sier nei til koronavaksine

I en undersøkelse kom det frem at hele 4 av 10 nordmenn frykter å ta en covid-19-vaksine. Hva tenker egentlig studentene om den nye koronavaksinen? Journalen har spurt 15 studenter. 
Fredag, 9 oktober, 2020 - 12:57

Marius Kleven (22) og Mikael Knudsen (22) studerer Kroppsøvningslærer ved Oslomet, og stiller seg skeptiske til den nye vaksinen. 

– Jeg har hørt at mange slet med bivirkninger etter svineinfluensavaksinen, så derfor er jeg skeptisk til å ta denne vaksinen hvis den kommer, sier Kleven.

– Jeg er ikke så fan av vaksiner generelt. Jeg blir mest sannsynlig ikke å ta den med mindre det blir dokumentert at den faktisk hjelper, forteller Knudsen.

Blankt nei 

Jentene Gino Francis (21), Benedikte Bodin (29) og Sara Bassu (26) sier alle blankt nei til å ta koronavaksinen. Det er blant annet frykten for å få bivirkninger og den korte produksjonstiden som skremmer dem.

– Jeg tenker at jeg er såpass ung og frisk at jeg overlever å få Korona, men at det er viktig å isolerere meg slik at jeg ikke smitter andre, sier Bodin til Journalen.


Jentene Gino Francis (21), Benedikte Bodin (29) og Sara Bassu (26) ønsker ikke å ta vaksine. Foto: Ørjan Nilsen

Ikke først i køen 

Mina Ytterli (21), Isak Løvlund (20) og Øyvind Moe (24) er tre studenter som velger å avvente vaksinasjonen. 

– Jeg står nok ikke først i køen for å ta den akkurat, sier Øyvind. 

– Jeg er redd for sprøyter, men blir det en allmenn greie om et år, så velger jeg nok å ta den, forteller Mina. 


Studentene Mina Ytterli (21), Isak Løvlund (20) og Øyvind Moe (24) venter til det blir en allmenn greie. Foto: Ørjan Nilsen

Skeptisk 

Farmasistudenten Helena Stene (23) mener at koronavaksinen er laget litt for raskt. Hun peker på at man ikke kan vite langtidsvirkningene på så kort sikt. 

– Svineinfluensavaksinen hadde jo mange ukjente bivirkninger, sier hun. 

Hun er usikker på om hun kommer til å ta den eller ikke. 

– Jeg er jo ikke i faresonen. Den som lages nå er vel mer for de i faresonen. 


Farmasistudenten Helena Stene (23) mener vaksinen er laget for raskt. Foto: Ørjan Nilsen

Vil bruke vennene som prøvekaniner 

André Stubben (21) vil se hvordan andre reagerer på vaksinen, før han eventuelt tar den selv. 

– Jeg ville ventet noen uker og sett hvordan vennene mine og andre rundt meg reagerer, sier han. 

Videre sier han at siden han er ung, så er dette en risiko han kunne tatt. 

– Men jeg ville ikke anbefalt den til for eksempel moren min som har astma. 

– Er ikke hun i en risikogruppe da, og burde ta den? 

– Jo, men man vet jo ikke hvor syk man kan bli av den, avslutter han. 


André Stubben (21) har gått bort fra “sett masken på deg selv, før du hjelper andre”. Foto: Ørjan Nilsen

Av de resterende fem studentene Journalen spurte svarte halvparten av dem ja og halvparten nei. Vi gjorde også en digital spørreundersøkelse som gjaldt alle aldersgrupper, student eller ikke. Vi fikk inn 66 svar, hvorav 30 av disse var redde for å ta en koronavaksine, mens 36 ikke var det. 32 var i aldersgruppen 14-24.