– Pressefrihet er en illusjon

Journalist Joseph Alwyn Alburo mener pressefrihet ikke eksisterer på Filippinene.
Tirsdag, 24 mai, 2011 - 10:04

Joseph Alwyn Alburo burde vite hva han snakker om. I tillegg til sin nåværende stilling som programdirektør i TV-nettverket GMA 7 og viseformann i National Union of Journalists of  the Philippines (NUJP), har han siden starten av journalistkarrieren for 16 år siden blant annet vært dokumentarprodusent, nyhetsanker og utegående reporter. Alburo er kritisk til det han mener er ikke-eksisterende pressefrihet.

– Pressefrihet på Filippinene er en illusjon. Selv om det sies at vi har den frieste pressen i Asia, er det en hel del faktorer som sier noe annet. Først og fremst har vi enormt mange journalistdrap, samtidig som veldig få blir tatt for drapene, og så godt som ingen blir dømt, forklarer Alburo, og viser til Ampatuan-massakren som tok livet av 31 journalister i 2009.

Selv har Alburo blitt truet flere ganger på grunn av sitt journalistiske arbeid.

– Både jeg og flere jeg kjenner har fått trusler etter å ha laget saker. Det er helt vanlig å oppleve andres sinne fordi du har skrevet om uregelmessigheter, urett, eller rett og slett bare har en god historie, sier Alburo.

Mye korrupsjon

NUJP er en organisasjon som samler alle journalister på Filippinene. Organisasjonen er landets største i sitt slag og er medlem av International Federation of Journalists (IFJ). Som viseformann i NUJP jobber Alburo daglig med saker som omhandler journalisters sikkerhet og rettigheter.

– Våre viktigste saker dreier seg om drap av journalister og politikk som vil påvirke pressefriheten. Nå går vi også i gang med arbeidet for bedre lønninger og flere fordeler for de som jobber som journalister på Filippinene, sier Alburo.

Og nettopp lave lønninger er et av de største hinderne for god journalistikk, mener Alburo.

– Journalister i dette landet er ofte sårbare for korrupsjon, mye på grunn av lav lønn. Mange lar seg friste av dyre gaver og store penger. Det er vel unødvendig å si, men de fleste medieeiere på Filippinene er store kapitalister som prioriterer penger over journalistikk, sier han.

Ingen begrensninger

Straffenivået er lavt for journalistdrap og korrupsjon spiller en viktig rolle. For eksempel er fremdeles ingen blitt dømt etter journalistmassakren, selv om flere har sittet fengslet siden drapene skjedde i 2009.

Det gjør Alburo usikker på om myndighetene egentlig setter pris på den frie pressen.

– Av og til tror jeg ikke myndighetene bryr seg om pressefrihet, spesielt med tanke på Ampatuan-massakren. Journalister her kjemper en daglig kamp for å gjøre jobben sin, og for å hele tiden sette søkelyset på myndighetenes diskrete og ikke så diskrete forsøk på å begrense pressefriheten, forklarer han.

På tross av dette mener Alburo det er få begrensninger for hva filippinske journalister kan omtale.

– Så lenge journalistene praktiserer etisk journalistikk er det praktisk talt ingen grenser for hva man kan skrive om, sier han.