Flere søker seg til yrkesfag

Antall elever som søker seg til yrkesfaglige linjer på videregående skole i Oslo har økt med ti prosent. For Kuben VGS er dette gode nyheter.
Torsdag, 30 mars, 2017 - 10:00

Ferske søkertall for Oslo kommune viser at hver fjerde videregående elev kommer til å gå på yrkesfaglig linje fra høsten av. 

– Jippi, sier Einar Bruu, avdelingsleder ved bygg-og anleggsteknikk på Kuben videregående skole. 

– For tidlig å feire

I mange år har det vært en stor nedgang i antall søkere til yrkesfaglige linjer, selv om denne arbeidskraften etterspørres i stor grad. Myndighetene har gjort flere tiltak for å øke antall søkere til yrkesfag, men dessverre uten hell - inntil i år. 

Doktorgradsstipendiat Hedda Haakestad forsker på nettopp arbeidsliv knyttet til bygg-og anleggstekniske fag. Hun mener det er for tidlig å sprette champagnen og friskmelde disse fagene. 

– Økningen i år kan sees i lys av at nedgangen årene før har vært så stor, forklarer Haakestad.

Likevel påpeker hun at økningen vi ser i år er optimistisk, men hun er usikker på hvorvidt trenden vil fortsette de kommende årene. 

Emneord: