Europa er den verdensdelen hvor det drikkes mest alkohol. FOTO: Artur Posisi, Flickr

Irer drikker mest

Forskere fra NTNU har i samarbeid med kollegaer fra 40 andre europeiske land endelig knekt koden for å kunne sammenlikne alkoholkonsum og alkoholvaner i de forskjellige europeiske landene.
Tirsdag, 25 april, 2017 - 14:04

Resultatene viste store forskjeller i europeeres drikkevaner. Irland topper listen over hvilket land som drikker mest, mens Portugal er det landet i Europa hvor flest går på stupfylla. Variasjonen mellom landene er også stor når det gjelder hvilke type alkohol det konsumeres mest av. Land i Sør-Europa drikker mest vin, brennevin drikkes det mest av i Øst-Europa, mens landene lenger nord foretrekker øl. Kjønnsforskjellene er også store, og undersøkelsen viser at menn i Europa drikker nesten dobbelt så mange alkoholenheter som kvinner.

Tidligere vært vanskelig å tolke

Resultater fra tidligere undersøkelser har vært vanskelige å tolke. Hvor mye alkohol det er i en enhet med vin, øl eller sprit varierer fra land til land, og for å få nøyaktige tall måtte forskerne ha en fellesnevner. Løsningen ble derfor å lage et kart med illustrasjoner av forskjellige alkoholenheter og en oppgitt standard for hvor mye alkohol en enhet består av. Slik kunne deltakerne enkelt bruke bildene når de oppga svar om sine alkoholvaner.

Ble presentert for EU i Februar

Undersøkelsen ble gjort i 2014, men et omfattende datamateriale har tatt lang tid å bearbeide. Resultatene ble presentert for helsekommisjonæren i EU i februar i år, som en del av en større undersøkelse kalt “The social and behavioural determinants of health in Europe, European Social Survey.”

Emneord: 
Tags: