Thorstein Nystrøm og Thorleif Bratval er positive til forslag om gratis fastlege for ungdommer. FOTO; Siri Høst Clements

Jubler for forslag om gratis fastlege

Unge skal slippe å be foreldre om penger til legebesøk, mener Pasient- og brukerombudene i Norge.
Mandag, 24 april, 2017 - 15:35

Per i dag er 16-åringer helserettslig myndige. De har dermed rett til å gå til legen uten å informere foreldrene, men fra fylte 16 må pasienten selv betale egenandel for legebesøket. Dette mener Pasient-  og brukerombud i Oslo, Anne-Lise Kristensen, er er en selvmotsigelse.

– Nå har stortinget valgt å gi 16-åringer rett til å gå til fastlegen sin uten å måtte fortelle foreldrene om det, men de har ikke sørget for at det er lett for dem å oppfylle den retten.

Hun mener egenandelen kan være er et hinder når unge mennesker vil oppsøke lege.

– Det er ikke alle 16-åringer som har egne inntekter, så da må du kanskje gå til mamma og pappa og spørre om penger. Det syns vi er feil, sier Kristensen.

 

– Enklere å ikke involvere foreldrene


– Det er enklere å ikke involvere foreldrene hvis man ønsker prevensjon, sier Foss-elev Martine Forberg. Foto Siri Høst Clements 

Hun får støtte fra elever ved Foss videregående i Oslo.

– Det er jo mange som holder sexuallivet litt privat for foreldrene. Kanskje spesielt hvis man kommer fra en kultur hvor ikke alt er tillatt, sier elev Martine Forberg.

- Det er mye enklere å ikke involvere foreldrene hvis man ønsker prevensjon eller kanskje abort.

Hennes medelev, Thorleif Bratval, tror at mange ungdommer kan være for flaue til å snakke om enkelte legebesøk med foreldrene.

– Det er mange sykdommer som kan være litt pinlige da, for eksempel kjønnsykdommer, sier han.

 

Prioriterer helsestasjon over fastlege


Statssekretær Lisbeth Nordmann. Foto: Bjørn Stuedal

Statssekretær i helse- og omsorgsdepartementet, Lisbeth Nordmann, mener andre tiltak er viktigere enn gratis fastlege.

– Regjeringen har prioritert flere viktige ting for ungdoms helse, men det aller viktigste er at vi har styrket ungdomshelsestasjonene og skolehelsetjenesten med en milliard kroner. Det er fordi det er det ungdom vil ha aller mest, sier hun.

Helsestasjon for ungdom er et gratis tilbud opp til 20 år. På alle helsestasjonene skal det finnes både helsesøster og lege. Bare i Oslo ligger det 17 slike helsestasjoner. Nordmann mener det dermed finnes gode alternativer til fastlege. 

– Ja, for på veldig mange av tingene ungdom er opptatt av så får de god hjelp hos helsesøster som er godt trent i å snakke med ungdom. Dette bruker ungdom fordi det er gratis til man fyller 20 år, og det er det viktigste tilbudet vi har. Ungdom bruker det og vil ha mer av det, avslutter Nordmann.

Ingrid Stepaschko ved Foss videregående er enig i at helsestasjon er et minst like godt tilbud som fastlegen.

– Hos Sex og samfunn får man gratis p-piller og man kan sjekke kjønnssykdommer og sånn. Det er et bra tiltak, sier hun.

 

Se video under for å se hva ungdommen selv sier om forslaget: