Ifølge Kripos sine hjemmesider, skjer rundt 40 prosent av alle anmeldte voldtekter i forbindelse med fest. FOTO: REDINK, Jimmy Linus.

Vær en kjernekar på julebord

Julebordsesongen er i gang, og Kripos ønsker å redusere antall festrelaterte voldtekter gjennom kampanjen «Kjernekar».
Onsdag, 28 november, 2018 - 10:44

16. november publiserte Kripos en beskjed på Twitter der de refererte til kampanjen deres «Kjernekar» som ble startet i 2013. Kampanjen ble startet av Kripos som har som hovedmål å redusere antall festrelaterte voldtekter. I fjor var det anmeldt 580 festrelaterte voldtekter, og det viser en økning i antall meldte voldtekter totalt sett. Det er også en økning spesifikt for det Kripos kategoriserer som festrelaterte voldtekter.

– Vi tror økningen i denne gruppen skyldes mer bevissthet og åpenhet, ikke nødvendigvis at det reelt sett begås flere voldtekter, sier Kommunikasjonssjef i Kripos, Ida Dahl Nilssen.

Budskapet til julebordene

Nilssen forteller at det er viktig å jobbe forebyggende inn mot typiske festperioder, som julebordsesongen, og at man er mer utsatt enn vanlig når det festes og drikkes mye alkohol.

– Det viktigste budskapet til både arrangører og deltakere er at man tar vare på hverandre og passer på dem som får for mye å drikke, sier Nilssen.

Rådene Nilssen gir er å ikke la noen bli liggende å sove alene på et rom eller sofa uten at noen følger med, og følge hverandre trygt hjem. Hun understreker at verken politiet eller andre myndighetspersoner er tilstede på private fester, og derfor må de appellere til dem rundt.

– Dette gjelder vennegjengen, de som er på festen, for å forebygge at noen gjør eller utsettes for noe som kan prege dem i lang tid.

Fremtidens mål

Kampanjen ønsker å redusere antall voldtekter som skjer på fest, men har også et mål om at folk skal bli flinkere til å ta vare på hverandre. En kjernekar er en person som tør å si ifra til vennene sine hvis det tråkkes over grensa og som følger litt ekstra med. Gjennom kampanjen henvender Kripos seg særlig til gutter og menn.

– Vi ber dem passe på hverandre slik at ingen går utover sine egne grenser og gjør noe som støter mot andres integritet.

Emneord: