Færre unge førstefødende

Gjennomsnittsalderen for førstefødende har gått opp med seks år de siste 50 årene. I fjor var det 29 år på landsbasis.
Tirsdag, 28 november, 2017 - 13:32

Færre unge i 20-årene får barn, ifølge nye tall fra Medisinsk Fødselsregister. Tallet er høyest i Oslo fylke, hvor snittet er 31,1 år. Høyere utdanning, større jobbambisjoner og et ønske om stabilitet er noen av grunnene til at mange venter.

Men kvinners biologi er ikke helt med på den tankegangen.