Hardere straff for unge bilførere

En grønn L på bilruta og flere prikker ved lovbrudd kan bli konsekvensene for deg som ung bilfører i fremtiden.
Mandag, 23 november, 2009 - 15:01


- Jeg hadde følt meg ganske dum om jeg hadde kjørt rundt med en grønn L. Jeg tror mange ungdommer ville ha droppet å følge den regelen, sier student og sjåfør, Magnus Skjervold (21) til Journalen.no.

Unge bilførere Journalen.no har snakket med stilte også spørsmålet om likhet for loven da de ble konfrontert med at flere prikker ved trafikklovbrudd kan bli aktuelt for unge førere.

Mandag la Ulykkesanalysegruppen (UAG) og samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa (Sp) frem tiltak for å redusere antall dødsulykker i trafikken.

Stort samfunnsproblem

Statistikken over antall dødsulykker på norske veier de siste fem årene ble også lagt frem. Arbeidet ble igangsatt i 2005, da antall dødsulykker hadde økt dramatisk i mange år på rad. I spissen for UAG står vegdirektør Terje Moe Gustavsen og sjef for trafikksikkerhet i vegvesenet, Finn Harald Amundsen.


Mandag ble det avholdt pressekonferanse om dødsulykker på norske veier. Fv. Finn Harald Amundsen trafikksikkerhetssjef i Vegvesenet, samferdselsminister Magnhild Meltveit Kleppa og vegdirektør Terje Moe Gustavsen. Foto: Lisa-Mari Moen Jünge

 

Gustavsen åpnet konferansen med å si følgende:

– Vi har en forferdelig utfordring. Dødsulykkene er et av våre største samfunnsproblem.

Les også:

Ungdom overrepresentert

Grønn L bakpå bilen de første seks månedene du kjører, oppfølging av unge førere med mange prikker og hurtigere prikkbelastning for unge førere. Det er noen av de mange tingene du kanskje må innrette deg etter om du skal ta førerkortet i løpet av de neste årene.

De fleste av tiltakene rettes nemlig mot unge førere nå. Statistikken viser at i 2/3 av dødsulykkene er føreren en medvirkende årsak. Førere under 25 år er involvert i 24 prosent av dødsulykkene, selv om denne gruppen bare utgjør 10 prosent av befolkningen. På spørsmål om det kan være aktuelt å heve førerkortgrensen fra 18 til 20 år svarte vegdirektøren at det er vurdert, men uaktuelt.

– Det ville ikke vært rettferdig mot flesteparten av de unge, som faktisk kjører pent.

Historisk lavt tall

Trafikksikkerhetssjef Amundsen uttalte at det vurderes samarbeid med dataspillprodusenter for muligens å lage et trafikkspill som kan brukes i trafikkopplæringen.

UAG la også frem mye forskjellig statistikk. 33 prosent av dødsulykkene i 2008 var møteulykker. Men i den tragiske oversikten var det også lyspunkter å lese. Til nå i år er 192 drept, mot 255 i fjor. Det kan bety at 2009 ligger an til å få det laveste dødstallet i moderne tid.

– Vi skal likevel vente litt med å glede oss. Året er ikke over og 192 drepte er 192 for mye, sier Magnhild Meltveit Kleppa til Journalen.no.

– Dessverre kommer nok også flere til å miste livet i trafikken frem til nyttår, sier vegdirektøren.

Kritiserer UAG

Bård Hoksrud (Fremskrittspartiet), medlem av transportkomiteen på Stortinget, kritiserte UAG for å fokusere for mye på føreren. Han savnet fokus på veg og mener 11 kilometer med planlagt midtdelere neste år er alt for lite.

– Jeg kjørte jo på de dårlige veiene dine, uttalte Hoksrud sarkastisk til samferdselsministeren, da han ankom en halvtime forsinket.

Statsråd Kleppa understreket at det haster med tiltak. Over 1300 har omkommet i trafikken bare de siste fem årene.

– Det er viktig å ha flere ting i hodet i denne prosessen. Bedring av kollektivtrafikken med flere reisende kan minske antall drepte og gjøre at vi nærmer oss nullvisjonen.

Emneord: