Jenter bedre enn gutter i realfag

Men flere gutter velger realfag på høyskole- og universitetsnivå.
Mandag, 24 januar, 2011 - 14:15


Jenter får i gjennomsnitt høyere karakterer enn gutter i realfag på videregående, viser en fersk rapport fra Statistisk sentralbyrå. Det er imidlertid flest gutter som velger realfag på høyskole- og universitetsnivå.

Velger bort maskuline fag

– Det vi har sett i vår forskning, er at jenter ikke føler at de harde realfagene passer deres feminine identitetsutvikling. Spesielt fagene fysikk, IT og teknologi og forskningslære regnes som mer maskuline fag. I tillegg har vi sett at jenter har lavere mestringsforventning i disse realfagene enn gutter, sier universitetslektor Fazilat Siddiq Ullah. Hun er forskningassistent i forskningsgruppen Rekrutt. I tillegg er hun også prosjektleder for ReaLise, som jobber med å rekruttere jenter til realfag i den videregående skolen.

Store variasjoner mellom fagene

Birgit Bjørkeng står bak den ferske SSB-rapporten “Jenter og realfag i videregående opplæring”. Hun forteller at det er store variasjoner i jenteandelen i ulike realfag, både på videregående og i høyere utdanning. Geografi og biologi har en jenteandel på rundt 70 prosent, mens fysikk kun har en jenteandel på 30 prosent.

Ullah forteller at hun har kommet frem til lignende tall for kjønnsfordelingen i realfagene.

– Men hva slags jenter er det som velger realfag?

– Jenter velger i større grad de harde realfagene hvis de har svært gode karakterer fra videregående. Gutter derimot, søker seg til vanskelige realfag selv om de ikke har fullt så gode karakterer fra videregående, avslutter Ullah.

Emneord: