Landbruket i Finnmark sliter

Bare en tredjedel av nye gårdeiere i Finnmark benytter gården til landbruk.
Tirsdag, 25 januar, 2011 - 13:28


I 2009 fikk 206 landbrukseiendommer i Finnmark ny eier. Av de nye eierne oppga bare 78 stykker at de ville drive jordbruk på gården. Nesten like mange – 72 – skulle bruke gården kun som bolig. Resten ville benytte gården som fritidsbolig eller til andre formål. Det viser fersk statistikk fra Statistisk sentralbyrå (SSB).

– Veldig synd

På landsbasis vil to av tre nye gårdeiere drive jordbruk på gården, mens i Finnmark er tallet bare én av tre. Dette bekymrer Fred Johnsen, leder i Finnmark Bondelag.

– Det er veldig synd at landbruket i Finnmark svekkes når verden har behov for mer og mer mat, sier han til Journalen.

Han er særlig opprørt over at det blir bygget veier og boligområder på fullt dyrkbar mark.

– Dette er et økende problem. Mer og mer landbruksareal i Finnmark, særlig i Alta-området, blir utbygd til veier og boligområder, med Fylkeskommunens velsignelse. Vi i Bondelaget driver lobbyvirksomhet og prater med kommunene i Finnmark, fylkeskommunen og stortingspolitikere og ber om at dyrkbar jord skal vernes, sier Johnsen.

Ikke optimist

På det frie markedet ble landbrukseiendommene i Finnmark solgt for 850 000 kroner i snitt i 2009, ifølge de ferske tallene fra SSB.

Fred Johnsen mener de lave verdiene på landbrukseiendommene i fylket er grunnen til at så mange bruker gården kun som bolig.

– Gårdene i Finnmark har så liten verdi at folk ikke har råd til å bygge nye hus når de slutter med jordbruk, og folk blir derfor boende på gården, sier Johnsen.

Han er bekymret for at neste generasjon ikke lenger blir boende på gården, og sier det er en av de viktigste sakene for Finnmark Bondelag.

– Vi samarbeider med Innovasjon Norge for at ungdom skal bo og jobbe hjemme på gården samtidig som de tar utdanning, og vi jobber med å få statlige tilskudd til dette, sier han.

Likevel ser ikke Johnsen lyst på landbruket i Finnmark i årene som kommer, spesielt etter uttalelsen til parlementarisk leder i Arbeiderpartiet Helga Pedersen. På torsdag sa hun til Bondebladet at det ikke var et mål for Arbeiderpartiet å øke landbruksproduksjonen i Norge.

– Jeg er ikke så optimistisk med tanke på fremtiden. Helga Pedersen uttalte at det viktigste ikke er at matproduksjonen opprettholdes, men at folk blir boende i distriktene. Jeg mener at det viktigste er at vi produserer mat, sier Fred Johnsen.

Emneord: