Forsvaret kjøper ny miljøammunisjon

Forsvaret kjøper en ny type miljøammunisjon fra Nammo for en halv milliard kroner. Ammunisjonstypen er utviklet etter at soldater ble syke av den forrige typen.
Mandag, 23 april, 2012 - 08:40


Kontraktens verdi er i underkant av en halv milliard svenske kroner. Kontrakten er flerårig, og produksjonen skal foregå i Nammos fabrikk i Karlsborg i Sverige, opplyser Nammo.

Den blyfrie ammunisjonen for håndvåpen er utviklet sammen med Forsvaret og Forsvarets forskningsinstitutt og har ifølge produsenten lavere utslipp av svevestøv og avgasser.

– Normalt tar utviklingen av nye forsvarsprodukter fra fem til ti år, men den nye ammunisjonen har blitt til på under en tredel av tiden, oppluyser administrerende direktør Peter Ambjörnsson ved Nammo Vanäsverken AB i Karlsborg.

 

Utvikling av den nye ammunisjonen startet etter  etter at de første rapportene om helseplager kom mot slutten av 2008. Blant annet har soldater fortalt om sterkt ubehag i bryst, hals og munnhule, hoste, feber, kvalme og hodpine.

– Norske politiske myndigheter og forsvarsledelsen har vært kloke pådrivere i å skifte ut blyholdig håndvåpenammunisjon til soldatenes og miljøets beste, sier Ambjörnsson.

Emneord: