Uenighet om nasjonale prøver

Frp mener konkurranse mellom skolene vil øke kvaliteten. Skeptikere mener det kan føre til større sosiale forskjeller.
Onsdag, 9 oktober, 2013 - 13:13


Frp og Høyre vil ha full åpenhet rundt resultatene på nasjonale prøver for hele Norge.  Oslo har vært åpen om resultatene. Nå ønsker den kommende regjeringen å offentligjøre resultatene for alle skoler.

Bente Thorsen, stortingsrepresentant for Frp fra Rogaland, mener full åpenhet om resultatene på nasjonale prøver vil bidra til at skolene gjør det bedre.

- Når resultatene blir offentliggjort vil det føre til litt konkurranse mellom skolene, og skjerpe dem til å gjøre det bedre, sier Thorsen.

Anton Rygg, rektor ved Grefsen skole, er ikke enig i at konkurranse mellom skolene vil gi positive resultater.

- Dette er sikkert typisk Fremskrittspartiets politikk. Jeg tror offentliggjøring av resultatene i liten grad vil føre til at skoler blir mer konkurranseorienterte. Jeg tror skoler på konkurransevilkår vil få en negativ effekt, sier Rygg.

Brit Steinsvik, høyskolelektor i pedagogikk ved Høyskolen i Oslo og Akershus, er også kristisk.

-Jeg er kritisk til offentliggjøring av resultatene fordi det ikke bare er det som foregår på skolen som avgjør resultatene, sier Steinsvik.

Større sosiale forskjeller

Rektor Rygg tror også det er en reell fare at offentliggjøring av resultatene kan føre til økte sosiale forskjeller mellom skolene. Han påpeker at det er flere faktorer som påvirker karakterene enn det rent faglige.

- Både sosio-demografiske og språklige faktorer virker inn på resultatene. Det finnes skoler som gir et godt løft til elevene, men hvor det ikke vises på resultatene fra de nasjonale prøvene, mener Rygg.

Brit-SteinsvikBrit Steinsvikstiller seg kritisk til offentliggjøring av resultatene på nasjonale prøver. Foto: Anja Bergersen Stortingsrepresentant Thorsen mener derimot det er på tide med nytenking rundt utdanning.

- Det har vært en tanke i Norge at faktorer hjemme påvirker karakterene, og den tanken må vi vekk fra, uttaler stortingsrepresentanten.

Høyskolelektor Steinsvik er ikke enig med Frp. Hun sier at særlig i Oslo hvor det allerede er sosiale forskjeller mellom øst og vest, er hun bekymret for at åpenhet om resultatene på nasjonale prøver kan øke forskjellene ytterligere.

- Hjemmebakgrunn og miljøet der man bor er  bakenforliggende årsaker som påvirker resultatene. Oslo er allerede en by med sosioøkonomiske forskjeller, mener Steinsvik.

 

Emneord: