I Norge er cannabis et illegalt stoff, og bruk av cannabis kan føre til bøter og fengsel inntil seks måneder. Foto: Heath Alseike / Flickr

Uenighet om cannabislovgivning

Ny forskning viser at mye tyder på at røyking av cannabis kan få alvorlige konsekvenser. Representanter fra KrfU og Unge Venstre er fortsatt uenige om stoffet skal legaliseres.
Onsdag, 2 november, 2016 - 15:26

En norsk studie har avdekket funn på at cannabismisbruk kan utløse psykoser. Forskningen er gjort på tvillingpar hvor det ser ut til at tvillingen som røyker har 3,5 ganger høyere risiko for å utvikle psykose. Norske og amerikanske forskere har studert misbruk av cannabis, og sammenhengen med psykose symptomer hos rundt 1400 tvillingpar. Eneggede tvillinger er genetisk identiske, og fungerer derfor godt som forskningsobjekter når sammenhengenen mellom rusmisbruk og psykose skal avdekkes.  


Landsstyremedlem i KrfU, Mai-Lene Hæåk, mener cannabis kan føre til psykoser. Foto: Olga Marie Brathaug

- Jeg har tro på rapporten  

Mai-Lene Hæåk, landsstyremedlem i KrfU sier at en slik forskning underbygger ungdomspartiets politikk. Hun påpeker samtidig at det finnes mange forskjellige studier, og at ungdomspartiene som er for legalisering ikke vil få problemer med å finne forsking som støtter deres politikk.

- Vi mener det er naivt å tro at legalisering av cannabis vil fjerne rusmiddlet fra gaten, og minske bruken. I Colorado, USA, hvor cannabis er lovlig, har fobruket gått opp, sier Hæåk.

Et argument forkjempere for cannabis ofte bruker er at alkohol er like farlig, men blir solgt i butikk. Mai-Lene Hæåk mener at cannabis ikke kommer til å erstatte alkohol om det legaliseres. 

- Vi mener at forbruket av alkohol ikke kommer til å gå ned, men heller at cannabis kommer i tillegg til alkohol. Ved en legalisering av stoffet kommer forbruket til å gå opp, og det kommer fortsatt til å bli solgt på gaten, konstaterer hun. 

Unge Venstre vil legalisere

- Vi ønsker å legalisere cannabis. Vi vil ha et strengt regulert utsalg, det betyr at man ikke skal kunne selge cannabis på hvert eneste gatehjørnet, men at det er kontrollert. Muligens gjennom en ordning lik vinmonopolet, sier leder i Oslo Unge Venstre, Anna Dåsnes.

Dåsnes mener at legalisering vil føre til bedre kontroll over stoffets innhold, og gjøre det vanskeligere å få tak i for midreårige.

- I dag er det enklere for en 14-åring å få tak i cannabis enn å få tak i øl, det sier mange selv. Det er problematisk fordi man ikke vet hva disse stoffene inneholder. Resultatet av legalisering av cannabis er at man vil få utsalget inn i ordnede former sånn at man unngår at produktene er farlige og at mindreårige får tak i det, sier Dåsnes.


Anna Dåsnes, leder i Oslo Unge Venstre, er for et strengt utsalg av cannabis. Foto: Lars Dønvold Myhre

Hun sier det er for tidlig å si noe om legalisering vil føre til økt forbruk, og at man må vente et par år før man kan se hvilke konsekvenser legaliseringen i Colorado får.

Til studiet om sammenhengenen mellom cannabismisbruk og psykose sier Dåsnes at det er positivt både for videre forskning og ungdomspartiene.

- Cannabis er et rusmiddel, og alle rusmiddler er farlig, men vi vet at cannabis mest sannsynlig er mindre farlig og mindre skadelig enn alkohol. Jeg tviler ikke på forskningen på psykose, samtidig så har man sett at land som har fått et høyere forbruk av cannabis ikke har hatt økningen av mennesker med psykose. Man må gjerne ha mer forskning på dette, det er jo ikke alltid legaliseringsmotstanderne baserer argumentene sine på forskning, avslutter hun.