Alle partiene i Stortinget var invitert, men kun SV møtte opp på debatt om våpeneksport. Representanter fra Redd Barna og Amnesty var også til stede. Foto: Lukas Kristiansen

Vil ha strengere våpeneksport

Torsdag 28. november skal det være høring i Stortinget om eksportkontroll-meldingen. Én uke i forveien hadde Changemaker en debatt for å få mer oppmerksomhet rundt norsk våpeneksport.
Tirsdag, 26 november, 2019 - 11:14

Eksportkontroll-meldingen er en oversikt over det Norge eksporterte av krigsmateriell i 2018. Under debatten på Dattera til Hagen på Grønland, ble det holdt et panel med Redd Barna, Amnesty og SV. Changemaker hadde sendt ut invitasjon til alle partiene i Stortinget, men kun SV dukket opp. Debatten handlet om norsk våpeneksport, og spesielt eksport til autoritære regimer.

– Dette er en debatt som ikke er så kjent. Det er ikke noe man leser så mye om i nyhetene. Å holde debatt er en fin måte å sette tematikken på agendaen allerede før det har blitt behandlet, sier Johanne Moen Jensen, nestleder i Changemaker.


Changemaker ønsker at lovverket om våpeneksport skal bli strengere. Foto: Lukas Kristiansen

Ønsker større bevissthet

Norge eksporterte våpen for 2,5 milliarder kroner i 2018, ifølge tall fra SSB. Selv om denne debatten ikke er så kjent prøver Changemaker å få mer oppmerksomhet rundt det.

– I fjor hadde vi en ganske stor kampanje som vi kalte ‘I Hytt og Gevær’, hvor vi sa at Norge selger våpen i hytt og gevær. Vi prøver å være med i debatten, men det er ikke alltid lett. Det er en ganske smal og på noen måter komplisert tematikk. Man må være litt interessert for å få med seg alle detaljene, sier Jensen.

Nedgang i våpeneksport

I en artikkel fra SSB om norsk våpeneksport i 2018 skrives det at nedgangen i hovedsak skyldes en halvering av eksport i gruppen «våpen og våpendeler». Den største gruppen er krigsmateriell av typen bomber, granater, torpedoer og lignende. Det meste av norsk våpeneksport importeres av NATO-land, men i 2017 kjøpte Oman krigsmateriell til en verdi av én milliard kroner. Changemaker ønsker at lovverket skal bli strengere, slik at Norge ikke eksporterer våpen til autoritære regimer.

– Vi ønsker en god debatt rundt temaet, og at man hadde gått inn for å tolke regelverket strengere. Det vi nok dessverre tror, både på signaler vi har fått og tidligere debatter, er at det ikke kommer til å skje så mye. Så det er det vi forventer, men ikke det vi ønsker, sier Jensen.

Emneord: