Innenriks

På Seniorsurfdagen får eldre hjelp til å bruke digitale nettenester.
Onsdag, 9 oktober, 2013 - 14:39
Høyre synes HiOA skal fortsette universitetssatsningen. I alle fall frem til det foreligger en evaluering.
Onsdag, 9 oktober, 2013 - 13:46
Forsker Fridulv Sagberg mener at sikkerhetssystemene i bilen kan være en ulykkesårsak.
Onsdag, 9 oktober, 2013 - 13:44
Frp mener konkurranse mellom skolene vil øke kvaliteten. Skeptikere mener det kan føre til større sosiale forskjeller.
Onsdag, 9 oktober, 2013 - 13:13
TGS Nopec varslet markedet om lavere resultater for tredje kvartal. Dette trakk ned resten av seismikkbransjen.
Onsdag, 9 oktober, 2013 - 12:34
Regjeringsplattformen som ble lagt fram av FrP og Høyre mandag, kan bety at HiOA må legge universitetssatsingen på is.
Onsdag, 9 oktober, 2013 - 11:40
Skepsis til om politiet vinner på å redusere antall tjenestesteder.
Onsdag, 9 oktober, 2013 - 08:20
For familien Iljasov ble kirkeasyl redningen. Nå er fremtiden usikker.
Tirsdag, 8 oktober, 2013 - 14:50
Som land nummer to i Europa vil Norge få 24-års grense for å hente en ektefelle fra utlandet. Hensikten er å bekjempe tvangsekteskap.
Tirsdag, 8 oktober, 2013 - 14:00
Arsen Iljasov og familien føler seg fanget i et politisk vakuum. Sammen med sine mange støttespillere spør de seg om et potensielt regjeringsskifte kan bedre situasjonen for dem og andre asylsøkere i lignende situasjoner.
Tirsdag, 8 oktober, 2013 - 12:48

Sider