Innenriks

Meddommer Thomas Indrebø fjernes fra terrorsaken etter å ha kommet med utsagn om dødsstraff for Anders Behring Breivik, har Oslo tingrett avgjort.
Tirsdag, 17 april, 2012 - 10:43
Barnevernet undersøkte 8818 familieforhold etter fristen i fjor.
Mandag, 16 april, 2012 - 16:00
I 2011 var det nesten dobbelt så mange selvmord blant pasienter som var under behandling i psykisk helsevern, enn i 2008.
Mandag, 16 april, 2012 - 15:59
Den intense dekningen av rettssaken kan bli traumatisk, også for andre enn de direkte berørte, mener psykolog.
Mandag, 16 april, 2012 - 15:42
Tiltalte gråt da hans egen propagandavideo ble vist i rettssalen.
Mandag, 16 april, 2012 - 15:33
Høgskolen i Oslo og Akershus, avdeling Pilestredet, gjennomførte mandag en brannøvelse i bygg P48.
Mandag, 16 april, 2012 - 13:20
Mange fikk ikke registrert studieønskene på Samordna Opptak før tida, og fristen er utsatt. I kveld er siste sjanse.
Mandag, 16 april, 2012 - 11:26
Samhandlingsreformen skal gi sykehusene penger for pasienter de skriver ut. I år har sykehusene i Oslo skrevet ut nesten dobbelt så mange pasienter som i fjor.
Torsdag, 29 mars, 2012 - 14:26
Lederen for samhandling ved Oslo Universitetssykehus er ikke enig i at antall utskrivningsklare pasienter har økt siden i fjor.
Tirsdag, 27 mars, 2012 - 15:50
Turgruppa Tjukkasgjengen har nett fått si eiga avdeling på Oslos vestkant. Journalen tok på seg joggeskorne og vart med ut på tur.
Tirsdag, 27 mars, 2012 - 15:48

Sider