Mange møtte opp for å diskutere utbyggingen på Torshovtoppen. Foto: Ragnhild Jamtveit

Kjemper mot utbygging av Torshovtoppen

Bastia eindom planlegger utbygging av 45 mål tomt som i dag utgjør store grøntområder.
Onsdag, 27 november, 2019 - 14:09

Torshovtoppen er en tomt på 45 mål som ligger mellom Torshovdalen og Lilleborg skole. I 2005 solgte Statsbygg området til det private selskapet Bastia eindom. Selskapet planlegger å bygge ut store deler av området med blant annet 800 boliger, skole, butikker og annen næring.

En stor eplehage, en fotballbane og et grøntområde utgjør i dag 30 mål av området. I tillegg ligger vernede skolebygninger, våningsbygningen på gamle Torshaug gård, og en barnehage på toppen av åsen. 

Inviterte til folkemøte 

Onsdag 20. november arrangerte Sagene Arbeiderparti et folkemøte om utbyggingen. 

Se hvorfor Arbeiderpartiet og beboerne er i mot utbyggingen i videoen i bunnen av saken. 

Journalen fikk ikke snakket med representant for utbygger, Anne Wodstrup, under møtet, men via telefon forteller hun at hun opplevde møtet som ganske polariserende. 

– Vi syns det er veldig viktig med god dialog, men jeg syns det var litt problematisk at det bare ble snakk om hva beboerne ikke vil ha, kontra hva de vil ha, sier hun. 

Møter motstand fra innbyggerne 

Den planlagte utbyggingen møter motstand fra flere av beboerne på Torshov. Anne Wodstrup sier det er forventet.

– Vi skal bygge i tett by og det er mange interesser som skal ivaretas samtidig. Byutvikling er en kompleks oppgave, vi må fortsette dialogen med mål om å finne de beste løsningen for nærområdet og for Oslo. At folk engasjerer seg er en forutsetning for å få dette til, så vi er optimistiske, sier hun. 

Emneord: