- Regjeringen skaper narkotikaproblemene i norske fengsler

FrP mener regjeringens politikk inviterer til narkotikabruk, og krever et strengere kontrollregime i norske fengsler. Regjeringspartiet SV mener det må helt andre løsninger til. Les hva politikerne mener her.
Tirsdag, 13 mars, 2012 - 16:22


Fremskrittspartiets medlemmer i justiskomiteen uttrykker sterk misnøye til regjeringen når de får resultatene fra Journalens undersøkelser presentert. Funnene om at rusproblemet synes å være høyere i åpne fengsler enn i lukkede fengsler er noe de er særlig opptatt av.

- Dette er dessverre en av konsekvensene ved regjeringens politikk med å bygge ned murene. Flest mulig skal sone likest mulig som man lever i frihet. Da blir det mindre kontroll og fritt frem for de som vil bruke narkotika, sier Vidar Karlsen, justispolitisk rådgiver i FrP.

Justispolitisk rådgiver Vidar Karlsen og FRP mener narkotikaproblemene i norske fengsler er en konsekvens av regjeringens politikk om å bygge ned murene.

SV er for alternative straffer

FrP får støtte av Høyres justispolitiske talsmann, Andre Oktay Dahl.

- Det er i dag stor manko på plass i lukkede fengsler, kapasiteten er sprengt. Dømte blir rett og slett plassert der det er plass ledig. De som sitter i åpent fengsel skal være i stand til å gå ut i samfunnet igjen, og de som sitter på åpent i dag er langt fra alltid i stand til akkurat det, sier Oktay Dahl til Journalen.

SVs justispolitiske talsmann Akhtar Chaudhry er imidlertid ikke med på at hovedutfordringen når det gjelder narkotika i norske fengsler er liten kapasitet på lukkede fengsler.

- Vi behøver mer forskning på dette feltet. Vi i SV er for alternative straffer til fengselsstraff. En av hovedgrunnene til dette er at andelen gjengangere i fengslene er stor.

Krever gjennomgang av Subutex-rutiner

Utskrivningen av Subutex og andre legale midler til innsatte er et annet aspekt som opposisjonen er kritisk til.

- Det er i høyeste grad problematisk med den legaliseringen som har skjedd. Vi har fått flere tilbakemeldinger om at de legale midlene som skrives ut av helsepersonell i stor

grad selges videre og deles ut til andre. Vi må få en full gjennomgang når det gjelder utdelingen av legale midler, sier Oktay Dahl.

 

Justispolitisk talsmann for Høyre André Oktay Dahl krever en full gjennomgang når det gjelder utdelingen av legale midler i fengslet. Han er også svært spektisk til regjeringens budsjettkutt til kriminalomsorgen.

Chaudhry anerkjenner utfordringen med de legale midlene, men har ingen snarlig løsning for hånden.

- Det viktige her er at dette må basere seg på en medisinsk vurdering. Problematikken kan bli tatt opp i rusmeldingen som kommer til våren.

LES MER: Innsatte ruser seg på andres medisiner

- Syntetisk hasj et ressursspørsmål

Også når det gjelder utviklingen av syntetisk hasj mener Chaudhry at den kommende rusmeldingen er anledningen for å arbeide frem effektive grep.

Oktay Dahl mener imidlertid at det hele først og fremst dreier seg om økonomiske ressurser.

- Det er åpenbart at vi ligger på etterskudd, når det gjelder å finne de nye stoffene. Dette er et spørsmål om ressurser i kriminalomsorgen. Det hjelper jo ikke akkurat på at vi har fått reduksjon i de aktuelle budsjettene dette året.

LES MER: Syntetiske stoffer sprer seg i fengslene

Vil ha flere ansatte

Chaudry er klar på hva han mener er de viktigste grepene som bør gjøres fremover for å få mindre narkotika i norske fengsler.

- Vi bør få flere ansatte i fengselssektoren, og slik oppnå større kapasitet. Vi må dessuten ha bedre oppfølging av de innsatte, slik vi har nedfelt i stortingsmelding 37.

Sist, men ikke minst, ser han behovet for flere rusmestringsenheter i norske fengsler.

- Rusmestringsenheter bør nå bli etablert i flere fengsler. Vi jobber med å etablere det flere steder, og målet er å ha rusmestringsenheter i samtlige fengsler, oppsummerer han.

SVs justispolitiske talsmann Akhtar Chaudhry vil ha flere ansatte i fengselssektoren, og bedre oppfølging av de innsatte i norske fengsler.

- Straff må føles som straff

Høyres Oktay Dahl mener dette ikke er nok.

- Vi trenger flere narkotikahund-ekvipasjer, det er per i dag for få av dem. Det er også slik at utenlandske kriminelle organiserer narkotikaomsetning bak murene. Vi ønsker egne fengsler for utenlandske kriminelle. Man skal ikke kunne verve yngre, norske kriminelle til å bruke narkotika.

FrP fastholder at strengere kontroll er hovedveien å gå.

- Først og fremst må man gjeninnføre et strengt strafferegime med kontroll av de innsatte. Slik kan straff igjen føles som straff.

LES MER: Søkte seg til lukket avdeling for å bli rusfri

Emneord: