Syntetiske stoffer sprer seg i fengslene

Stoffene vises ikke i urinprøver og blir ikke funnet av narkotikahundene. Over halvparten av norske fengsler tror at stoffene blir benyttet innenfor murene.
Tirsdag, 13 mars, 2012 - 14:07


SE VIDEO: Innsatte forteller selv om bruk av syntetisk hasj

- Vi har et stort problem med syntetisk hasj. Vi har avdekket en del stoff som er sendt inn til analyse. Én innsatt er tatt med stoffet ved visitasjon. Dette var et tiltagende problem i 2011, sier Roar Johansen, fungerende leder ved Hustad fengsel.

Vanskelig å avdekke stoffene

Johansen er langt fra alene om å mene at syntetisk hasj utgjør et problem i norske fengsler. Svein Pettersen, leder for hundepatruljen i kriminalomsorgen region nordøst og øst, støtter oppfatningen.

- Det siste halvåret har det vært mye snakk om syntetisk hasj, eller ”legal highs” som det også kalles. Vi har hørt rykter om at det har vært i fengslene våre, men har ikke gjort noen konkrete funn, sier Pettersen til Journalen.

Pettersen mener hovedproblemet med syntetisk hasj er at fengslene per i dag ikke er i stand til å avdekke stoffene.

- Hundene våre er ikke trent opp for å finne disse stoffene, og det gjør at sjansen for at de finner det er mindre. Men vi har fått innrømmelser fra en del innsatte om at de har gått på det eller brukt det. Per i dag avsløres det ikke på urinprøver. Derfor kan det være store mørketall, fortsetter Pettersen.

- Det er veldig intenst

Rusen er mye sterkere enn tradisjonell hasj/marihuana, og det skal mye mindre mengder stoff til.

Flere innsatte Journalen har snakket med forteller om en kraftfull og høyeffektiv rus.

- Det må være en eller annen bivirkning. For det kjennes ikke bra ut, det er veldig intenst, sier Roger.

- Du kan bli litt mer trippa av det. Det er litt mer hallusinogent, sier Henrik.

Roger og Henrik er innsatte i Oslo fengsel, og begge testet syntetisk hasj før de ble innsatt.

- Det var nesten som å skru på en bryter. Plutselig virket det, og plutselig var det borte igjen. Så jeg synes ikke noe om det, sier Roger.

Journalen har intervjuet Norges fengsler om deres kjennskap til syntetisk hasj. 6 fengsler forteller at de har oppdaget bruk eller gjort relle beslag av syntetisk hasj, mens hele 26 fengsler sier at de tror syntetisk hasj blir brukt i deres fengsler.

Roger har brukt syntetisk hasj, men han synes rusen var for intens. Foto: Margrethe Miljeteig.

Nytt fenomen

I Norge ble det første  registrerte beslaget av  syntetisk cannabinoid, eller “syntetisk hasj” / “spice” som det heter på folkemunne, gjort i 2008. De ble det registrert noen få og sporadiske beslag av stoffet, med en markant økning fra 2011.

Bakgrunnen for at syntetisk hasj har blitt utviklet og gjort tilgjengelig for folk flest, kommer av utviklingen av det moderne, internasjonale og internettbaserte samfunnet, mener eksperter.

- Utviklingen av internet, global handel og en omfattende kjemisk produksjon i blant annet Kina, har gjort at kunnskap og stoffer som tidligere kun var tilgjengelig i akademiske og medisinske forskningsmiljøer, nå er tilgjengelig for alle. Det betyr også at de kan misbrukes av personer som er mer opptatt av rusgivende virkning enn av medisinske egenskaper, sier Leiv Rune Gully, kommunikasjonsrådgiver i Kripos.

Høyeffektiv hasj

Gully forteller videre at det i 2011 ble beslaglagt 9,8 kilo med de nye, syntetiske stoffene i Norge, fordelt på circa 150 beslag. Det vil si at beslagsfrekvensen er på forholdsvis beskjedne én prosent i forhold til «vanlig» cannabis.

Dette bildet blir imidlertid noe annerledes når man tar styrkeforholdene for de forskjellige stoffene med i betraktningen.

Størrelsen på rusdosene for syntetisk hasj er bare en brøkdel av dosen av vanlig hasj. Dermed tilsvarer den beslaglagte mengden av syntetisk hasj hele 1500 kilo hasj i rusmessig sammenheng.

- Ligger på etterskudd

Politikerne er også på banen med sterke synspunkter. Høyres justispolitisk talsmann André Oktay Dahl mener man er nødt til å sette inn større ressurser for å bekjempe problemet.

- Det er åpenbart at vi ligger på etterskudd, når det gjelder å finne de nye stoffene. Dette er et spørsmål om ressurser i kriminalomsorgen, sier Oktay Dahl til Journalen.

Justispolitisk talsmann for regjeringspartiet SV, Akhtar Chaudhry, anerkjenner også utfordringen, og sier at eventuelle grep vil bli vurdert i nærmeste fremtid.

- Dette må vi ta stilling til i forbindelse med Rusmeldingen som kommer våren 2012, sier Chaudhry.

LES MER: - Regjeringen skaper narkotikaproblemene i norske fengsler

Emneord: