Magasin

– Henleggelser kan innebære at barn ikke blir identifisert, og blir værende i en overgrepssituasjon, sier Elin Saga-Kjørholt, seniorrådgiver i Barneombudet.
Mandag, 14 mars, 2016 - 21:15
– Jeg er ikke sikker på at jeg ville gjort det igjen, sier VGs sikkerhetsanalytiker, Einar Otto Stangvik.
Mandag, 14 mars, 2016 - 21:14
Kripos kontaktes sjelden av politidistriktene for bistand i saker som omhandler seksualisering av barn på internett. Dette til tross for at distriktene ofte ikke har kompetanse til å oppklare sakene på egenhånd.
Mandag, 14 mars, 2016 - 21:14
I en serie artikler undersøker Journalen hvordan polititet jobber med overgrep mot barn på Internett. Undersøkelsen viser blant annet at Kripos sin kompetanse sjelden blir brukt og at nettovergrep mot barn ikke er blant de saksfeltene som politiet blir målt på, noe som fører til at slike saker nedprioriteres.
Mandag, 14 mars, 2016 - 21:13
Når Adele går på scenen i Telenor Arena 1. mai har billetter for mer enn 2,4 millioner kroner vært til salgs på svartebørsmarkedet. Dette til tross for at den norske svartebørsloven har eksistert i snart ti år.
Fredag, 11 mars, 2016 - 15:52
Frafall i videregående skole gir uføretrygd. Hvor går egentlig grensen mellom syk og frisk?
Fredag, 11 mars, 2016 - 15:50
Tre av fire kunstnere ved landets viktigste gallerier er menn. – Man blir frarøvet et mangfold, sier kunsthistoriker Margrete Abelsen
Fredag, 11 mars, 2016 - 15:49
Den engelske fotballkulturen er døende: Høye priser presser familie og ungdom ut av tribunene. Samtidig tjener norske selskaper og privatpersoner millioner ved å finte ut loven gjennom regelstridig billettsalg.
Fredag, 11 mars, 2016 - 15:46
En kjemisk eufori infiltrerer Oslos uteliv. Selv om forskere spekulerer i om partydopet MDMA kan føre til depresjon og hjerneskader, er etterspørselen etter stoffet større enn noensinne.
Fredag, 11 mars, 2016 - 14:03
Sykehjemsetaten ba Oslo kommune om 250 millioner til å oppruste bemanningen i 2016. I stedet endte budsjettet med 54 millioner i kutt til sykehjemmene.
Fredag, 11 mars, 2016 - 13:40

Sider