Magasin

Nordmenn går mindre i kirken. Flere melder seg ut. Men kirkebyggene består, og kommunene må ta regningen.
Fredag, 31 mai, 2019 - 13:39
Hver sjette norske kirke ligger i områder der de er i potensiell fare for flom. I Hedmark er det 29 kirker som kan være utsatte, likevel er det kun de færreste kommunene som har gjort en egen vurdering av faren.
Fredag, 31 mai, 2019 - 13:34
Varierende innsats fra representanter og verger fører til ulik behandling av barna.
Fredag, 31 mai, 2019 - 13:31
Festivaler er ingen sikker investering. Store navn som Quart, Norwegian Wood og Hove er slått konkurs, og Slottsfjell unngikk så vidt konkurs tidligere i år. I Sandvika utenfor Oslo så festivalen Kadetten sitt lys i 2018. Senere samme år ga Bærum kommune festivalen en opsjonsavtale på ti år, som gir arrangørene et fortrinn overfor andre som eventuelt ønsker å lage festival. Hvorfor ville kommunen inngå en slik avtale i et så risikabelt marked?
Fredag, 31 mai, 2019 - 13:06
I 2016 brukte nordmenn over fire milliarder kroner på alternativ behandling. Balderklinikken er en av klinikkene som tilbyr alternativ behandling ved flere av sine tjenester.
Fredag, 31 mai, 2019 - 13:05
Allerede tidlig på 2000-tallet feiret de det kommende nybygget med bløtkake. Den gang var det jubel og hallelujastemning, nå er den erstattet med fortvilelse og et til dels utvisket håp.
Fredag, 31 mai, 2019 - 12:46
Mange kristne menigheter er ikke åpne om sitt syn på skeive. — Problematisk, mener førsteamanuensis ved Teologisk fakultet.
Fredag, 31 mai, 2019 - 12:40
– Det har virket svært inn på familien, sier Ragnhild Ellila.
Fredag, 31 mai, 2019 - 12:38
Politiet streber mot å nå målet om to politifolk per 1000 innbyggere. Likevel er bevilgningene til ansettelse av nyutdannet politistudenter synkende og for 2019 var det på det laveste noen sinne.
Fredag, 31 mai, 2019 - 12:34
4 av 5 med nakkeslengskade føler seg urettferdig behandlet av det norske helsevesenet.
Fredag, 31 mai, 2019 - 12:31

Sider