Legalisering av narkotika kan redusere volden

Latinamerikanske statsledere diskuterer nå om legalisering av narkotika kan være et middel for å redusere volden.
Onsdag, 16 mai, 2012 - 10:58


Amerikaneren Ethan Nadelmann er en ledende ekspert på narkotikapolitikk og grunnlegger av the Drug Policy Alliance. Han har fulgt narkotikakrigens effekt på pressefriheten i Mexico.

– Selv om det er de kriminelle som utfører drapene på journalister, er den strenge narkotikapolitikken til Mexico og andre land indirekte ansvarlig for livene som har gått tapt, sier Nadelmann.

Hør Nadelmanns oppfatning av USAs rolle i Mexicos narkotikamareritt

Narkotika den primære inntektskilden

– Det som er mest farlig for journalistene å dekke, er narkotikahandel. Det er ikke den eneste inntektskilden til de ulovlige organisasjonene, men det er den største, sier Nadelmann.

Leder for norsk nettverk for Latin-Amerika-forskning, Benedicte Bull, mener legalisering av narkotika ikke vil løse problemet.

– De kriminelle organisasjonene er engasjert i flere aktiviteter, så om en aktivitet faller bort kan det tenkes at de bare konsentrerer seg om noe annet, sier Bull.

Støtte fra det meksikanske folk

Martha Bárcena Coqui, den meksikanske ambassadøren i København, er klar på at de meksikanske myndighetene ikke avviser diskusjonen om legalisering.

– Akkurat nå går vi ikke inn for legalisering, men vi er åpne for alternative løsninger på problemet. Mitt inntrykk er at store deler av befolkningen ønsker en eller annen form for legalisering, sier Barcena Coqui.

Likevel er hun klar på at Mexico ikke kan legalisere alene.

– Hvis ikke de amerikanske myndighetene nekter å vurdere det, vil legalisering fra vår side være til ingen nytte. Det er der hoveddelen av markedet er, sier Bárcena Coqui.

Legalisering av marijuana er et av Ethan Nadelmanns forslag for å bekjempe narkotikakartellene. Her fra et utsalgssted i Los Angeles. Foto: Flickr/Adam Jones

Tre punkter for fornuftig legalisering

Nadelmann er klar på at legalisering må skje under kontrollerte forhold. Han har utarbeidet tre punkter som han mener er fornuftige.

– For det første, må man dekriminalisere besittelse av narkotika. I Portugal har dette vært gjort i 11 år, og det har ikke ført til økt narkotikabruk. I tillegg har det vært en nedgang i overdoser, sier Nadelmann.

– Det andre tiltaket er regulering av marijuana, mer eller mindre som alkohol. Dette har Nederland vært et foregangsland for, i tillegg til at 16 stater i USA har en slik ordning, sier han.

Det tredje forslaget til Nadelmann, heroinbehandling av misbrukere, ble diskutert i Norge i fjor.

– Forskningsresultatetene har vært entydige: Det er klare fordeler med dette, og liten risiko. Det handler om de rusmisbrukerne som er fast bestemte på å få tak i dop, enten lovlig eller ulovlig. Å gjøre heroin tilgjengelig på klinikker er den beste måten å begrense det ulovlige markedet, sier Nadelmann.

Må kombineres med opprustning

Selv om Nadelmann er en tilhenger av legalisering, mener han det også må kombineres med andre løsninger.

– Calderón-regjeringen har prøvd å gjøre hva Colombia gjorde, nemlig å bygge opp politistyrkene og rettsapparatet. Det er nødvendig for å opprettholde en fungerende regjering. Men så lenge man har et dynamisk kriminelt marked for narkotika, er det vanskelig å bygge opp slike insitusjoner, sier Nadelmann.

Nadelmann mener at nettopp Colombias behandling av narkotikaproblematikken har gått ut over Mexico.

– Narkotika går fortsatt gjennom Colombia. Men de flyttet mye av kjernen av problemet, inntektene, til Mexico, sier Nadelmann.

For å bekjempe narkotikabandene, har den mexicanske regjeringen rustet opp sikkerhetsstyrkene i landet. Foto: Wikimedia Commons/Homan05

Diskuteres blant statslederne

På toppmøtet for latinamerikanske og karibiske ledere i april var legalisering av narkotika et hett tema. Nadelmann mener at det er et steg i riktig retning at det er oppe til diskusjon.

– For første gang aksepterer nå USA at dette er et legitimt diskusjonstema. I tillegg sa Obama at de nå skal se på om amerikansk narkotikapolitikk muligens gjør mer skade enn nytte. Men under overflaten tror jeg den amerikanske regjeringen gjøre alt de kan for å bryte ned denne debatten, sier Nadelmann.

Han mener også at det vil påvirke debatten at USAs posisjon som stormakt er svekket.

– Latinamerikansk økonomi er i vekst. USAs regjering er fortsatt innflytelsesrik, men ikke like mye som før. Latinamerikanske topper i media og politikk begynner å få troen på legalisering og vil ikke lenger tolerere at USA presser deres narkotikapolitikk på resten av regionen, sier Nadelmann.

Det er viktig for USA og Mexico å samkjøre sin narkotikapolitikk. Her møtes Felipe Calderón og Barack Obama i Washington DC i 2009. Foto: Wikimedia Commons/Brandon