10.000 pendlere rammet av tunnelarbeid

Strekningen mellom Drammen og Oslo er stengt for togtrafikk mens Lieråstunnelen oppgraderes.
Onsdag, 22 november, 2017 - 09:47

– Tidligere har Bane NOR utført slike arbeider til sommeren når flere har ferie. Nå er det hverdag, og det er første gang vi må sette inn buss for tog for så mange mennesker, sier kommunikasjonrådgiver Gina Scholz i NSB.

Daglig er det rundt 10.000 togreisende på strekningen mellom Asker og Drammen.

Bane NORs oppgradering av Lieråstunnelen på Drammensbanen vil vare fram til 4. desember. NSB og Flytoget har derfor satt opp 300 busser for å frakte pendlerne som vanligvis tar tog inn og ut av hovedstaden.

– Det er veldig kjipt å bruke en halvtime ekstra i en overfylt buss, spesielt når jeg betaler like mye som ellers, sier Peter Kolbjørnsen (21), som bor i Drammen og studerer i Oslo. 

Blandet respons

NSB har fått en del ris og ros på sosiale medier siden tunnelarbeidene startet. Blant annet har de fått kritikk for dårlig kommunikasjon og dårlig korrespondanse mellom buss og tog. 

Andre var tilfreds med reisen.

– Jeg gruet meg egentlig til disse to ukene, men er nå lettet over at ordningen ironisk nok går på skinner! Lykke til videre fra fornøyd kunde, skrev en reisende på Facebook-sidene til NSB.

NSB hadde på forhånd regnet med at bilistene ville merke tettere trafikk som følge av tunnelarbeidet, særlig i morgen- og ettermiddagsrushet. 

– I det store og det hele gikk det greit, men vi så det tok litt lengre tid å komme seg ut i trafikken på E18. Også våre busser ble rammet av rushtrafikken, sier Scholz.

Langtidsprosjekt

Lieråstunnelen er i dag en av jernbanenettets mest trafikkerte tunnelstrekninger med 400 tog i døgnet.

Stengingen er en del av forberedende arbeider som må til for å bli ferdig i Lieråstunnelen til sommeren 2021. Da står nemlig andre store fornyelsesprosjekter i Oslo for dør.