Advarer mot å straffe medier som publiserer lekkasjer

Riksadvokat Tor-Aksel Busch’ forslag om å straffe medier som publiserer taushetsbelagt informasjon, fikk hard medfart av Aftenposten-redaktør Hilde Haugsgjerd.
Onsdag, 18 april, 2012 - 15:23


Det var statsadvokat Lasse Qvigstad som representerte riksadvokatens kontroversielle forslag i et debattmøte på Litteraturhuset i Oslo på tirsdag. Han forsvarte forslaget med å vise å til at pressens lekkasjer fra avhør og vitneforklaringer forstyrret domstolenes arbeid.

Sterke reaksjoner

- Riksadvokaten har sagt at man burde se på muligheten for å straffebelegge pressens bruk av taushetsbelagte opplysninger i straffesaker. Det avfødte et ramaskrik, sa Qvigstad. En samlet presse reagerte voldsomt mot det som ble oppfattet som et forslag om å gripe inn mot ytrings- og pressefriheten.

Qvigstad beklaget det oppstyret forslaget hadde medført, og sa, lakonisk, at han ikke ventet at noen politikere ville støtte forslaget i et valgår, ettersom de neppe ville legge seg ut med Haugsgjerd og Aftenposten.

Styrker rettssikkerheten

Aftenpostens redaktør, Hilde Haugsgjerd, viste til lekkasjene omkring rettssaken mot Anders Behring Breivik, som førte til at domstolen oppnevnte en ny psykiatrisk sakkyndighetskomite, og  at dette har ført til en stor debatt omkring sakkyndiges rolle i rettssystemet.

-Rettssikkerheten ble tvert imot styrket, ved at det ble røsket opp i en ukultur. Dette skjedde fordi mediene kan bringe videre taushetsbelagte opplysninger uten å bli straffet, sa hun.

Se video av Haugsgjerd avvise riksadvokatens forslag.

Haugsgjerd sa også at hun ikke har opplevd at lekkasjer av hemmeligstemplet materiale har påvirket utfall i retten.

-Jeg har aldri fått noen henvendelser om at publisering av slik informasjon har skadet saken, har påvirket utfallet eller at en skyldig har gått fri, sa hun.

Riksadvokaten bekymret

Riksadvokaten lanserte forslaget i sitt høringssvar til det regjeringsoppnevnte Medieansvarsutvalget, som ble etablert i 2009 for å utrede lovreguleringen av ansvar for ytringer i media.

Utvalget leverte sin konklusjon til kulturministeren 15. juni, i fjor. Riksadvokaten leverte sitt svar 12. januar. Her skriver han at han er bekymret for pressens bruk av taushetsbelagt materiale, og at ”det ikke nødvendigvis er opplagt at formidling av slike opplysninger bør skje straffritt”.

Avhengig av varslere

Aftenpostens redaktør, Hilde Haugsgjerd, advarte sterkt mot forslaget om å gjøre publisering av taushetsbelagte opplysninger straffbart.

- Vi trenger en arena for de som vil drive med gravende journalistikk. Disse er avhengige av lekkasjer for å kunne avsløre viktige saker og å avdekke kritikkverdige forhold. Jeg håper virkelig ikke riksadvokatens forslag blir en realitet, sa hun.