20 000 Flexus-kort er defekte

Ruter selger elektroniske reisekort som er for gamle til å brukes
Tirsdag, 9 november, 2010 - 13:33