Manglende hjelp hos skatteetaten

Mange sliter i disse dager med utfylling av selvangivelsen, ikke alle får svar på sine spørsmål hos skattetaten.
Onsdag, 21 april, 2010 - 11:17


Journalen møter Jasmin Ahmed i køen hos Skatt Øst på Grønland. Hun har for andre år på rad blitt lignet som selvstendig næringsdrivende, selv om hun er ansatt i Oslo kommune. Verken telefoner, mail eller tilsendte brev har fått skatteetaten til å løse saken.

Manglende hjelp er ikke det eneste problemet med det viktigste skjemaet vi må fylle ut hvert år.  Det er også en utfordring å forstå det byråkratiske skjemaspråket, noe som gir grobunn for unødvendige misforståelser. Det mener masterstudent i språk og retorikk, Iris Furu.

Helge Ove Aune, avdelingsdirektør i Skatt Nord mener at Oslo har en tilleggsutfordring i at 1/5 del av byens befolkningen har minoritetsbakgrunn.

Emneord: