Mer penger skal lokke prestene nordover

Prestene vil ikke til distriktene. Nå foreslår Kirkedepartementet å slette studielånet til prester som tar de upoulære jobbene.
Tirsdag, 20 april, 2010 - 14:05


Hør radioreportasjen her.

Det utdannes for få prester i Norge i forhold til alle de som går av med pensjon. Det bekymrer Kirkedepartementet. Derfor har de satt ned en arbeidsgruppe som vurderer tiltak som kan dempe bemanningsproblemene.

Ett av tiltakene Kirkedepartementet ønsker seg, er å utvide ordningen for sletting av studiegjelden til prester som tar upopulære stillinger. Det kommer fram av et internt brev til Kunnskapsdepartementet som Journalen har fått tilgang til.

Sammenligner med legene

I dag får alle yrkergrupper i Nord-Troms og Finnmark slettet 10 % av studielånet hvert år. Legene har imidlertid en utvidet ordning som gjelder kommuner det har vært vanskelig å få søkere til.

Det er denne ordningen Kirkedepartementet nå ønsker seg for prestene. “Den norske kirke kan på mange områder sammenlignes med legenes arbeidssituasjon. Dette er spesialiserte arbeidstakere med lang utdanning som arbeider i alle små og store kommuner i landet”, skriver departementet i brevet.

Himmelblå-øya: Prest Arild Strand skal bo i nærheten av Ylvingen. Foto: Petter Sommer.

Signeringshonorar

Ett av bispedømmene som har slitt med å få nok prester er Sør-Hålogaland. Som følge av rekordstor prestemangel i 2008 fikk de en engangsbevilgning på 600.000 kroner av Kirkedepartementet i 2009. Det sier avdelingsleder for personal- og økonomiavdelingen ved bispekontoret Jan Ivar Vorren.

Pengene brukes hovedsakelig til såkalte signeringshonorarer. Prestene får 40.000 kroner for hvert år de binder seg til spesifikke stillinger.

Båtpresten

Sognepreststillingen på Rødøy i Nordland er en slik stilling. Etter flere utlysninger ble kapellan Arild Strand fra Porsgrunn til slutt tilsatt.

Selv om Strand fikk signeringshonorar, går han ikke med på at det var pengene som avgjorde. Nordland har noe annet som lokker 60-åringen mer: Golfstrømmen, som sørger for isfrie vintre. Hva mer kan en båtfrelst prest ønske seg?

Hør radioreportasjen her.

Emneord: