VILLA EIKA. Bygget som huser Velferdstinget og Studentparlamentet ved Univeristetet i Oslo. FOTO: Wikipedia.

Uenigheter rundt tilskuddsbudsjett

Velferdstingets tilskuddsbudsjett for 2018 skaper delte meninger.
Torsdag, 19 oktober, 2017 - 08:26

Velferdstinget i Oslo og Akershus la mandag 16. oktober frem tilskuddsbudsjettet for 2018. Årets budsjett er på 18 365 000 kr. Pengene fordeles utover de forskjellige studentorganisasjonene, studentmediene og velferdsinstitusjonene i Oslo og Akershus.

Flere steder i årets budsjett er det blitt gjort kutt og mange har fått mindre støtte i år enn de fikk i fjor.

Økte budsjettrammer

I det nylig fremlagte tilskuddsbudsjettet for 2018 har velferdstinget økt budsjettrammen fra 17 106 000 kr til 18 365 000 kr. Det vil altså si at det deles ut 1 259 000 kr mer i år enn i fjor. Likevel er det flere som får mindre støtte i år og er misfornøyde.

Delte meninger

En av de som får mindre støtte i år er studentavisa ved UiO, Universitas. Redaktør i Universitas, Birk Tjeldflaat Helle, viste stor misnøye vedrørende det nye budsjettet i en artikkel publisert i Universitas onsdag morgen.

- Kuttet fra Velferdstinget er uansvarlig og rammer oss hardt.


FORNØYD. Daglig leder i Radio Nova, Simen Flotvik Mathisen, er fornøyd det nye budsjettet. FOTO: Privat.

Oslostudentenes Idrettsklubb, Det Norske Studentersamfund og Radio Nova er blant de som har fått betydelig mer i støtte fra Velferdstinget i budsjettet for 2018. Til sammen får de 846 000 kr mer enn de fikk i fjor.

Daglig Leder i Radio Nova, Simen Flotvik Mathisen, forteller i en melding til Journalen at han er fornøyd det nyefremlagte budsjettet.

- Vi er fornøyd med tildelingen og glade for at Radio Nova er sikret forsvarlig drift også i 2018.