Avviser at russiske medier kontrolleres

En talsmann for Russlands ambassade i Oslo sier pressefriheten er nedfelt i landets grunnlov og at statens kontroll med pressen kan sammenlignes med situasjonen i Norge.
Tirsdag, 22 mai, 2012 - 15:55


Presseattacheen ved ambassaden, Vladimir Isupov, sier at russiske medier har stor frihet og at journalistyrket ikke er risikabelt under Putins styre.

Full pressefrihet

- Det er nedfelt i grunnloven at vi skal ha full ytringsfrihet og pressefrihet. Det er også uttrykt spesifikt at det ikke skal være sensur av medier i Russland. Vi har også egne medielover som vektlegger det samme, sier Isupov.

Les også: Russisk presse i jerngrep

Han mener det er normalt at opposisjonelle kritiserer staten for å legge hindre i veien for pressen.

- Spørsmålet om full og reell pressefrihet er et spørsmål om tolking. Kritikere av staten kan nok mene at det ikke eksisterer reell pressefrihet i Russland, sier Isupov.

Sammenligner med Norge

Han vedgår at myndighetene kan ta i bruk statseide selskaper som Gazprom for å kontrollere mediebedrifter som går på tvers av Putin.

- Medieloven sier at redaksjonene er frie. Staten kan ikke blande seg inn i det avisene skriver. Men det står også at eierne av mediene har rett til å gjøre endringer i redaksjonen, dersom de mener det er nødvendig, sier han.

Presseattacheen mener Norge bruker samme strategi og viser til situasjonen der nærings- og handelsminister Trond Giske gjorde det klart for styreleder i Telenor, Harald Norvik, at han ville bli erstattet.

- På samme måte som Giske skiftet ut styrelederen i Telenor, kan russiske medieeiere gjøre endringer i de bedriftene de eier, sier Vladimir Isupov.