Fikk 23 millioner i støtte i fjor

Verken innhold, relevans eller distribusjon står til pengesummen samiske aviser mottar i pressestøtte, mener journalist og kommentator Pål Hivand.
Tirsdag, 22 mai, 2012 - 10:32


I tillegg til momsfritak fikk de samiske dagsavisene Ávvir og Ságat en direkte støtte på 12,7 millioner og 9,3 millioner kroner i fjor. Dette tilskuddet er øremerket over egen post i statsbudsjettet. For 2012 er den samlete støtten til samiske aviser foreslått til 23,3 millioner, viser oversikten fra Kulturdepartementet.

Ávvir med et opplag på 1088 fikk dermed i underkant av 12 000 kroner i støtte per avis. Lokalavisen Bremanger Budstikka, med tilsvarende opplagstall, får 649 kroner i støtte per avis.

Forskrift for tilskudd til samiske aviser finner du her.

Dyrt med samisk

- Ávvir skriver på samisk. Det er dyrt og krever en egen programvare, sier Bjørn Tore Østeraas, seniorådgiver i Medietilsynet. Han understreker at pressestøtten til samiske og norske aviser ikke er helt sammenlignbare.

- Kostnadsstrukturen til avisene er annerledes. Ságat og Ávvir skal ut til et stort område, noe som gir dem høye distribusjonskostnader, sier Østeraas, og legger til at leserne er spredt over hele Nord-Norge.

Dette gjør samiske aviser mindre attraktive for annonser. Tilskuddet til samiske aviser handler også en del om språkpolitikk.

- Det er to forskjellige tilskudd som begrunnes forskjellig. Siden 2008 har man har lagt seg på et tilskuddsnivå som gjør det mulig å gi ut samiske dagsaviser. Da koster det, sier Østeraas.

Tidligere journalist og kommentator i samiske medier, Pål Hivand, mener de samiske avisene har feilet når de ikke klarer å nå ut til flere lesere. Foto: Klaudia Lech

Stor støtte – lite opplag

- Jeg synes at når avisene Ságat og Ávvir tilsammen mottar 23 millioner kroner og ikke når ut til mer enn rundt 3800 lesere, så har man feilet, sier Pål Hivand som er tidligere journalist og kommentator i samiske medier.

Geir Wulff, sjefredaktør i Ságat, går ikke god for forutsetningene til Hivand og mener det er feil å sammenlikne lesere med avisens opplag.

– En avis har flere lesere enn betalende abonnement. En familie har for eksempel ikke mer enn en avis i huset men den leses av flere, sier Wulff.

Doblet pressestøtte på ti år

På ti år har det økonomiske tilskuddet til samiske aviser blitt doblet. Kostnadene eksploderte da Ávvir og Ságat i 2008 gikk fra å være ukeaviser til dagsaviser.

Ávvir har nå 19 årsverk der 14 er redaksjonelt ansatte. To av disse årsverkene er knyttet til språk og jobber med samisk-norsk oversettelse.

- Vi har problemer med å nå ut til flere, sier Tor Sara, daglig leder i Ávvir, og peker på to hovedårsaker til dette. Distribusjon over et stort område gjør det først og fremst vanskelig å nå lesere. For det andre er Ávvir den eneste avisen i Norge som skriver på samisk. I dag finnes det ingen offentlig informasjon over hvem det er som er samiskspråklige.

- Når vi skal ut til nye lesere, må vi ringe ti ganger flere personer enn en norsk avis for å finne en potensiell abonnent, forklarer Sara.

Han ser heller ikke bort i fra at det også kan være innholdet som gjør at de ikke når ut til flere.

- Det er helt sikkert ting som vi kan gjøre bedre i selve produktet. Vi har utfordringer med for eksempel å nå ut til samer i Oslo-området, sier Sara.

Økonomiske muskler

– Ingen aviser som de samiske mediene har økomomiske muskler til å digitalisere sitt tilbud, sier Pål Hivand.

Han tror at vilje til endring og pressestøtte henger sammen, og at den store pengesummen hindrer de samiske avisene i å utvikle et bedre medietilbud.

Daglig leder i Ávvir, Tor Sara er sterkt uenig i påstanden til Hivand, og kommenterer at pressestøtten knyttet til et digitalt mediebilde, er noe hele avis-Norge må tilpasse seg etter.

- Forløpig er pressestøtten, også for de samiske avisene, knyttet til papiropplag. Så lenge det er papiravisen vi får støtte til, så er det det vi forholder oss til. På sikt vil nok dette endre seg, avslutter Sara.