Søk

1 - 20 av 8656 treff
Over halvparten av småbarnsforeldrene ønsker konkrete anbefalinger for hvor mye tid barna får bruke foran skjermen. Det viser en undersøkelse Journalen har gjort.
29. mai 2020 - 20:41
Menn som opplever vold i nære relasjoner kan risikere å bli møtt med stengte dører, når de først tørr å ta det store steget ut i det offentlige hjelpeapparatet. I landet mest folkerike kommune er behovet størst, men Oslos eneste krisesenter får ikke midler nok til å opprettholde et likeverdig tilbud for både menn og kvinner.
29. mai 2020 - 18:05
Uklare arbeidsforhold og manglende opplæring preger hverdagen til Oslos sykkelbud. Er slitasjeskadene verdt det? Hvor fri er man egentlig? Det spør syklistene seg om.
29. mai 2020 - 17:55
Mer fleksibilitet og mindre trygghet. Det moderne arbeidsmarkedet visker ut grensen mellom å være arbeidstaker og selvstendig næringsdrivende. — Vi frykter nye konturer av et klassesamfunn, sier Elin Ørjasæter.
29. mai 2020 - 17:55
Frilansere føler de blir glemt av regjeringen. – Koronaen har vist at systemet ikke fungerer sånn som det er idag, sier Lisbeth Jære, leder av Norsk journalistlag frilans.
29. mai 2020 - 15:59
Omtrent 30 prosent av alle seksuelle overgrep begås av mindreårige. Likevel er det lite oversikt over lovbruddene, og hvilke følger de får.
29. mai 2020 - 15:47
Ikya-utdanningen er 900 timer lang, og koster 55 000 kroner i året. Nå jobbes det for å gjøre den enda lenger.
29. mai 2020 - 15:39
I flere år har Kirkens Bymisjon fylt et hull i systemet, for å sikre samfunnets mest sårbare tilgang til trygdepengene sine. Fra 1. juli blir hullet umulig å fylle, og ingen vet hvem som skal ta ansvaret - eller regninga.
29. mai 2020 - 15:27
Verdifulle helsedata kan bli Norges «nye olje», men for forskerne renner den stadig seigt. Nå venter de på hjelp fra en digital revolusjon.
29. mai 2020 - 15:24
Kvinner i Informasjon og Kommunikasjonsnæringen opplever mer usikkerhet enn menn i samme næring, viser tall fra Statistisk sentralbyrå (SSB) i 2016. Ifølge eksperter og kvinner i næringen, er årsakene sammensatte.
29. mai 2020 - 14:43
Kaféansatte sine arbeidsforhold har tidligere blitt kritisert i media. Er dette et vedvarende problem? Fellesforbundet frykter at unge arbeidstakere kan bli lurt dersom de ikke kjenner til rettighetene sine.
29. mai 2020 - 14:41
Hvert eneste år forsvinner små breddeklubber fra divisjonssystemet i Oslo. NFF og NFF Oslo blir beskyldt for å ville kvitte seg med de mindre klubbene.
29. mai 2020 - 14:34
Koronakrisen førte til midlertidig stans og utsettelse av flere organtransplantasjoner.
29. mai 2020 - 14:12
Væpnet ran, tiss i buksa og seksuell trakassering. Dette er åtte kioskansattes erfaringer med å være alene på jobb.
29. mai 2020 - 12:54
326 innsatte blir fremskutt løslatt i et nedstengt Norge. Frivillige organisasjoner mener det mangler en helhetlig plan for god tilbakeføring til et liv i frihet — lenge før koronakrisen.
29. mai 2020 - 12:52
Sensitive opplysninger om hørselshemmede, døve og døvblinde sendes via usikrede kanaler. Frilanstolker, tolkebrukere og interesseorganisasjoner reagerer sterkt på praksisen.
29. mai 2020 - 12:49
Påvirkere med unge følgere reklamerer for slankende produkter. Forbrukertilsynet sier denne type reklamering kan bryte med markedsføringsloven.
29. mai 2020 - 10:13
Svineinfluensaen og vaksinen Pandemrix fikk alvorlige følger for hundrevis av nordmenn. Nå lover myndighetene mer åpenhet om mulige bivirkninger i jakten på koronavaksinen.
29. mai 2020 - 9:44
Koronapandemien førte til stengte tannklinikker og avlyste tannlegetimer. Siutasjonen rammer trolig over 200 000 nordmenn. Julianna Weber (34) har gått med tannverk i over to måneder.
29. mai 2020 - 8:38
Om det bryter ut krig i morgen, har ikke alle soldatene i Heimevernet utstyr i riktig størrelse.
29. mai 2020 - 8:36

Sider