Søk

61 - 80 av 7512 treff
Doblet antall knivstikkinger i Oslo har ført til bred politisk enighet om å føre jungelkniven machete opp på forbudslista. Stipendiat ved OsloMet mener et forbud kan virke mot sin hensikt.
11. mars 2019 - 14:16
Et søksmål mot TV 2 for 70 millioner kroner endrer ikke mediets vilje til å lage kritisk journalistikk. Men slike saker kan ha en dempende effekt, vurder saksøkt journalist og Norsk Redaktørforening.
11. mars 2019 - 13:58
Studentene utsettes mest for verbal trakassering, uønsket kyssing og berøring, ifølge SHoT-undersøkelsen.
11. mars 2019 - 13:52
Fordi de er i mindretall og Kriminalomsorgen mangler ressurser, blir flere kvinner i blandingsfengsler innelåst på cellene sine. Slik isolasjonsbruk er diskriminerende, ifølge Likestilling- og diskrimineringsombudet.
11. mars 2019 - 13:36
Politimester Ellen Katrine Hætta sier deres politiarbeid er upåvirket av spionanklagene mot Frode Berg.
11. mars 2019 - 13:33
Antallet som anmelder hatkriminalitet har steget kraftig de siste årene. Faisa Warsame tenkte seg ikke om to ganger før hun anmeldte kvinnen som angrep henne.
11. mars 2019 - 13:24
Den russiske riksavdokaten får i dag oversendt FSBs etterforskning av spionasjesaken.
11. mars 2019 - 12:43
Oslo-politiets anmeldelsesstatistikk for 2018 viser en nedgang i antall unge anmeldt for lovbrudd, men en økning i antall registrerte straffbare forhold. Tett individuell oppfølging er nøkkelen i arbeidet med unge gjengangere, mener Uteseksjonen.
11. mars 2019 - 12:34
Politiet har fått en helt ny tilstedeværelse på nettet og på Politihøgskolen i Oslo undervises det i hvordan man skal oppføre seg både på jobb og i privat sammenheng.
11. mars 2019 - 12:22
En rapport fra februar 2019 viser at besøksforbud gir en falsk trygghet for de voldsutsatte. 8. mars ble det marsjert for å flytte byrden over på voldsutøver.
11. mars 2019 - 12:05
11. mars 2019 - 11:31
2017 var et rekordår for antallet innmeldinger av formue og inntekt i utlandet til Skatteetaten. Effekten av internasjonale skatteavtaler er årsaken, sier Skatteetaten.
11. mars 2019 - 10:39
En av ti utsettes for vold, trusler eller seksuell trakassering på arbeidsplassen viser tall fra SSB. Kvinner er mer utsatt enn menn.
11. mars 2019 - 10:25
Justiskomiteen har avvist SVs viktigste punkter i forslaget om et krafttak mot mishandling, vold og seksualovergrep i nære relasjoner. SV mener at norske kvinner ikke blir tatt på alvor.
8. mars 2019 - 17:34
Tallet på mennesker som dør i trafikkulykker har gått kraftig ned de siste årene. Statens vegvesen er ikke fornøyd før det er på er null.
8. mars 2019 - 13:16
Nærhet til bosted, familie og nettverk er viktig for rehabiliteringen til innsatte. Asle Aase ved Fengsels- og friomsorgsforbundet (NFF) mener at nærhetsprinsippet ikke blir tatt hensyn til i den nye kriminalomsorgen.
8. mars 2019 - 12:50
Men det er fortsatt ikke sikkert når rettssaken mot den spionsiktede nordmannen kommer for retten i Moskva.
8. mars 2019 - 11:24
Identitetstyverier på nett har de siste fem årene økt i antall og omfang. Politet ønsker å stoppe denne typen kriminalitet.
8. mars 2019 - 11:10
296 NRK-journalister har i de to siste årene blitt utsatt for trusler, vold og trakassering ifølge en intern kartlegging.
7. mars 2019 - 11:12
I september i fjor ble en psykiatrisk pasient ved Stavanger Universitetssykehus siktet for voldtekt av en medpasient. Nå er den siktede mistenkt for nytt overgrep ved samme instutisjon.
6. mars 2019 - 16:23