Fysisk aktivitet hindrer psykiske problemer

Trening på fritiden reduserer sjansen for psykiske lidelser.
Onsdag, 18 april, 2012 - 14:35


Studenter ved Idrett, friluftsliv og helse-utdanningen ved Høgskolen i Oslo og Akershus bedriver fysisk aktivitet på daglig basis. De tror at utdanningen bidrar til å bedre både den fysiske og psykiske helsen deres.

– Man føler seg vel etter å ha trent. Jeg blir i hvert fall i godt humør av fysisk aktivitet, sier studenten Kristoffer Wright.

Se hva HiOA-studentene tenker om fysisk og psykisk helse.

Han er kjent med at fysisk aktivitet har positiv effekt på den psykiske helsen, men føyer til at kunnskapen ikke var avgjørende for valget av studium.

– Jeg vet at kroppen utløser endorfiner når man trener. Det er liksom kroppens egne lykkepiller, forteller Wright.

Halverer sjansen for depresjon

Sannsynligheten for å få psykiske problemer øker nemlig dersom du ikke er fysisk aktiv – men intensiteten på aktiviteten har ingen betydning.

Det viser en studie Folkehelseinstituttet har gjort i samarbeid med forskere fra Universitetet i Bergen og Kings College i London. 

– Jo mer fysisk aktive folk var på fritiden, jo mindre var sjansen for at de var deprimerte. De som ikke var fysisk aktive på fritiden, hadde nesten dobbelt så stor sjanse for å vise tegn til depresjon. Men det viste seg at intensiteten på aktiviteten var uten betydning, sier professor ved Folkehelseinsistuttet, Arnstein Mykletun.

Hjelper ikke å trene på jobben

Fysisk aktivitet på jobben har imidlertid ikke den samme effekten.

– Det tyder kanskje på at situasjonen rundt aktiviteten spiller inn. En mulig forklaring er at fysisk aktivitet på fritiden ofte innebærer sosialt samvær, som har god innvirkning på den psykiske helsen, fortsetter Mykletun.

Studien er basert på svar fra 40 000 deltakere på Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag, og deltakerne ble bedt om å svare på spørsmål om graden av fysisk aktivitet. Deltakerne svarte også på fjorten spørsmål knyttet til angst og depresjon.

Forebygger sykdommer

Helsedirektoratet anbefaler voksne å være aktive i minst 30 minutter per dag, mens barn oppfordres til fysisk aktivitet i 60 minutter hver dag. Direktoratet råder dessuten til aktivitet i omtrent halvannen time hver dag for å forebygge overvekt.

Tall fra Folkehelseinsituttet viser imidlertid at bare halvparten av norske voksne følger Helsedirektoratets anbefaling. Det samme gjelder 15-åringene i landet, mens mellom 75 og 90 prosent av niåringene er fysisk aktive i en time hver dag.

Her kan du lese Helsedirektoratets anbefalinger.

Men fysisk aktivitet og trening forebygger også andre sykdommer.

Daglig fysisk aktivitet motvirker nemlig  hjerte- og karsykdommer, type 2 diabetes, høyt blodtrykk, enkelte kreftformer og fedme, skriver Folkehelseinstituttet på sine nettsider. Fysisk aktivitet er også gunstig for den psykiske helsen.

Tags: