Aksjon

Med en omfattende aksjon sparker Den norske Helsingforskomité i gang sin kampanje for kvinner verden over.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 12:35
40 000 ungdommer i DR Kongo tvinges til å drive livsfarlig arbeid i koboltgruver istedenfor å gå på skolen.
Onsdag, 9 oktober, 2019 - 14:08