Alternative medier

Med klare politiske agendaer og ideologier har alternative medier vendt samfunnets øyne mot dem.
Torsdag, 15 mars, 2018 - 13:37
Alternative medier har fått økt popularitet den siste tiden. Nå settes det spørsmålstegn ved om mediene er politiske organisasjoner eller redaksjonelle medier.
Onsdag, 14 mars, 2018 - 12:14