Familie

Nye tall fra SSB viser at antall husholdninger med vedvarende lavinntekt har økt for hvert år siden 2010.
Fredag, 1 november, 2019 - 18:53
Med kunsten i fokus inviterer Henie Onstad Kunstsenter til familiedag to ganger i året. Formålet er at barnefamilier skal få oppleve kunst sammen.
Tirsdag, 6 november, 2018 - 18:43
Frederik Rønnevig i Mannsforum mener dagens barnelover diskriminerer fedre.
Onsdag, 17 oktober, 2018 - 15:15
Gjennomsnittsalderen for førstefødende har gått opp med seks år de siste 50 årene. I fjor var det 29 år på landsbasis.
Tirsdag, 28 november, 2017 - 13:32
Store søskenflokker kan bedre vår mentale helse, men det er lite bærekraftig for jorden.
Onsdag, 19 april, 2017 - 15:25