internett og teknologi

En anonym og mannsdominert internettkultur kan være med på å forklare hvorfor incels har blitt et fenomen.
Fredag, 8 juni, 2018 - 14:36