Kollektivtransport

Byrådet ønsker å redusere miljøskadelig forbruk ved å forbedre kollektivtransporten, men prisøkningen på billettprisene skaper misnøye.
Onsdag, 18 oktober, 2017 - 18:01
Utbyggingen av ny T-banetunnel kan føre til at flere lokale bedrifter på Bislett må midlertidig legges ned.
Fredag, 13 oktober, 2017 - 13:30
- Midt i dagens travle hverdag kan en fortsatt ta seg tid til hverandre, sier trikkesjåfør Harald Edvardsen.
Tirsdag, 17 januar, 2017 - 15:50
Oslo kommune innfører midlertidig kjøreforbud mot dieseldrevne kjøretøy i Oslo, grunnet høy luftforurensning.
Mandag, 16 januar, 2017 - 16:25
Flere avganger på Trikken er innstilt grunnet strømbrudd ved trikkens vognhall.
Torsdag, 24 november, 2016 - 08:19
Problemer for pendlerne i Oslo.
Onsdag, 23 november, 2016 - 10:08
Samferdselsdepartementet sier de ikke skal gripe inn i arbeidskonflikter. Norsk Lokomotivmannsforbund mener konflikten kunne vært løst før streiken.
Onsdag, 2 november, 2016 - 12:59
Etter nesten fem uker med streik går togene som normalt på Østfoldbanen. Passasjerene er storfornøyde, men mener konflikten kunne vært avsluttet tidligere.
Tirsdag, 1 november, 2016 - 14:22
Hittil i år har Ruter mottatt 13000 klagehenvendelser om billettkontroll. Nesten en av ti mener å være utsatt for identitetstyveri.
Tirsdag, 1 november, 2016 - 11:41
Thereses gate skal bli klargjort for de nye trikkene som kommer i 2019. Bymiljøetaten og Sporveien har hvert sitt prosjekt som vil føre til to oppgravinger i løpet av de tre neste årene.
Mandag, 31 oktober, 2016 - 16:01

Sider