Smitteverntiltak

Til tross for at mange har hjemmekontor og nettundervisning om dagen, er det fremdeles mange som er avhengige av kollektivtransport. Det merkes i ettermiddagsrushet.
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 13:53
Frykt for tiltakstrøtthet øker, samtidig melder Opinion om en ny undersøkelse fra Oslo der flertallet er uenige i at myndighetenes tiltak er for strenge.
Onsdag, 14 oktober, 2020 - 13:25
Du kan føle deg trygg på at personvernet blir ivaretatt når du registrerer ditt besøk på restaurant i Oslo. Informasjonen du oppgir er minimal og slettes etter 10 dager.
Fredag, 9 oktober, 2020 - 11:45