Utdanning

For få fart på klimakuttene vil forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø ha konkurranse mellom universiteter og høyskoler.
Onsdag, 15 januar, 2020 - 12:59
I 2019 var det 261 private grunnskoler i landet.
Onsdag, 15 januar, 2020 - 11:18
Elever i grunnskolen og videregående opplæring skal få nye eksamensordninger og regler for vurdering.
Tirsdag, 14 januar, 2020 - 12:05
Torsdag inviterte Senter for profesjonsstudier til sluttkonferansen på forskningsprosjektet INLOG.
Tirsdag, 26 november, 2019 - 13:56
Grunnskolelærerne på OsloMet reagerer forskjellig på den nye læreplanen.
Mandag, 25 november, 2019 - 21:00
Lærerutdannede velger bort yrket sitt mens ukvalifiserte lærere trer inn.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 11:54
I 2017 startet Oslo kommune et valgfritt kodekurs for elever i 4. klasse. Fra neste år blir koding en obligatorisk del av skolehverdagen.
Torsdag, 10 oktober, 2019 - 10:29
Sjokkert over fravær av organisert arbeidsliv.
Onsdag, 27 mars, 2019 - 15:49
Kjønnsforskjeller i skolen:
Gutter presterer dårligere enn jenter i det norske skolesystemet, ifølge Stoltenbergutvalgets utredning om gutter som "skoletapere". Journalen dro til Bolteløkka barneskole for å høre lærernes egne tanker om temaet.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 11:08
Statistikk fra SSB viser at mange elever som skårer høyt på nasjonale prøver har foreldre med høyere utdanning.
Onsdag, 13 februar, 2019 - 10:51

Sider