Videregående utdanning

Erik Magnus Mørk er en av få storurmakere i Norge. Nå kan det bli færre.
Torsdag, 22 mars, 2018 - 14:00
Over tre av ti rektorer melder at fraværsgrensen praktiseres ulikt i Norge.
Torsdag, 23 november, 2017 - 12:06
Fraværet i videregående skole har gått ned med 30 prosent. Elevorganisasjonen mener tallene har en skyggeside.
Torsdag, 23 november, 2017 - 11:50
Fagarbeidere er yrkesgruppen norske bedrifter sliter mest med å rekruttere. Samtidig er nettopp yrkesfag den linjen hvor flest faller fra.
Tirsdag, 18 oktober, 2016 - 15:18
En av to dramalinjer i Oslo legges ned, og tar med seg revyen ned. Elever er misfornøyde, og føler seg oversett.
Tirsdag, 18 oktober, 2016 - 11:02