Iran og Pakistan skjerper kontrollen

Iran forlanger skjerpet kontroll ved grensen til nabolandet Pakistan.
Mandag, 26 oktober, 2009 - 15:56


Den iranske innenriksministeren Mostafa Mohammad Najjar har vært på offisielt besøk i Pakistan. Søndag ble partene enige om å sette i verk tiltak for å hindre at terrorister krysser grensen mellom de to landene.

Den pakistanske presidenten Asif Ali Zardari har vært hard i sin fordømmelse av bombeangrepet. Den pakistanske avisen The Dawn melder i dag at Zardari har lovet å skjerpe kontrollen:

- Hele regionen står overfor en felles fiende i form av militante grupper. Pakistan og Iran burde derfor fremarbeide en felles strategi og samarbeid for å stoppe voldelig ekstremisme, sier han. 

 

Beskyldninger

Den 19. oktober i år ble minst 35 mennesker drept, blant dem seks toppoffiserer, i et selvmordsangrep mot den iranske revolusjonsgarden i Pisheen i provinsen Sistan-Baluchistan sør-øst i Iran. Iran deler en 800 km lang grense med Pakistan. Iran startet allerede i 2007 arbeidet med å bygge en èn meter bred og tre meter høy mur mot grensen til Pakistan. Hensikten var å stoppe den store narkotikahandelen, i tillegg til menneskesmugling.

Iran kom med skarpe beskyldninger mot Pakistan etter terrorangrepet. Den iranske etterretningsministeren Heyder Moslehi har beskyldt den pakistanske etterretningstjenesten for å ha kontakt med ekstremistgruppen Jandullah, som påstås å ha stått bak terrorangrepet. Iran har også bedt Pakistan utlevere Jandullah-lederen Abdolmalek Rigi. Pakistanske myndigheter benekter at Rigi befinner seg i landet.

 

Sunni-muslimer undertrykkes

Daniel Heradstveit er forsker ved Norsk Utenrikspolitisk Institutt (NUPI). Han mener at det er viktig å se den siste tids hendelser i lys av den politiske situasjonen i Iran.

- De iranske myndighetene har drevet systematisk undertrykkelse av den sunni-muslimske minoriteten i landet. Særlig ille har dette vært i Baluchistan-provinsen. Sist ukes terrorangrep har sendt sjokkbølger gjennom den iranske ledelsen. Iran frykter ikke bare et opprør i provinsen, men også at opprøret kan spre seg til andre deler av landet.

Iran har en rekke minoritetsgrupper, som samlet utgjør 50 prosent av landets befolkning. Den største minoriteten er den sunni-arabiske befolkningen. Det fryktes nå at urolighetene kan spre seg til Khuzestan, den sunni-arabiske provinsen på grensen til Irak. Iran er bygget på to hovedpilarer; den sjia-muslimske religionen, og den persiske nasjonalismen.

- Iran har sterke økonomiske interesser i området. I senere tid gjelder det spesielt gasslinjen mellom Iran og Pakistan. Slik situasjonen er nå, stiller Pakistan svært dårlig. Landet har blitt en fristat for terrorister, og det er en klassisk måte å reagere på når Iran nå forlanger bedre kontroll over grensene. En ytterligere utvikling i den volatile situasjonen i Baluchistan er verken Iran eller Pakistan tjent med. Det er derfor i begge lands interesse at landene kommer til enighet om skjerpet kontroll av grenseoverganger, avslutter NUPI-forsker Heradstveit.

 

Historisk vennskap

Den pakistanske innenriksministeren har forsikret kollegaen Najjar om at Pakistan ikke vil tillate bruk av sitt territorium til terrorvirksomhet i andre land.

Pakistan og Iran har historisk sett hatt et godt forhold til hverandre. Nylig bidro Iran med 330 millioner dollar til forumet ”Venner av demokratisk Pakistan”. I august i år ble det også klart at Iran legger en gasslinje under bakken, i området Baluchistan. Gasslinjen går fra Iran til byen Nawabshah i Sindh-provinsen i Pakistan, og kostnaden er beregnet til å være 1,2 milliarder dollar.

Emneord: